15 Μάρτη Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή με: “Καθαρούς Λογαριασμούς Ηλεκτρικού Ρεύματος”

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

15 Μάρτη Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή με: “Καθαρούς Λογαριασμούς Ηλεκτρικού Ρεύματος”

15 Μάρτη Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή με: “Καθαρούς Λογαριασμούς Ηλεκτρικού Ρεύματος”
Νέα Δράση
Ενέργεια

Η ΕΚΠΟΙΖΩ με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή στις 15 Μάρτη, η οποία τυχαίνει να είναι Καθαρά Δευτέρα, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να αναδείξει το πρόβλημα των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και συγκεκριμένα των χρεώσεων υπέρ τρίτων (Χρεώσεις δήμων: Δημοτικά Τέλη/Δημοτικός φόρος/Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, ΕΡΤ, Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, Ειδικό Τέλος 5‰ υπέρ των τελωνειακών υπαλλήλων). 

Ειδικότερα, η ΕΚΠΟΙΖΩ μετά από πολλές καταγγελίες καταναλωτών αλλά και έρευνες που έκανε, έχει επανειλημμένα επισημάνει στα αρμόδια Υπουργεία και Αρχές το πρόβλημα των πολύπλοκων, αδιαφανών και μη κατανοητών χρεώσεων, άσχετων με την κατανάλωση ενέργειας. Αποτέλεσμα, οι «φουσκωμένοι λογαριασμοί» τους οποίους δυσκολεύονται να πληρώσουν πολλά νοικοκυριά και ιδίως τα ευάλωτα, ιδιαίτερα τώρα, την περίοδο  της πανδημίας.

Υπενθυμίζουμε ότι η ενέργεια είναι βασικό κοινωνικό αγαθό, εντάσσεται στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, και η Πολιτεία οφείλει  να:

 • διασφαλίζει ότι όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προσιτές τιμές,
 • βοηθά τους πολίτες να διάγουν αξιοπρεπή διαβίωση,
 • προασπίζει τα συμφέροντα των καταναλωτών, ιδίως των ευάλωτων ομάδων που κινδυνεύουν από ενεργειακή πενία, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα να γίνουν ενεργοί παίκτες της αγοράς,
 • αντιμετωπίζει τις στρεβλώσεις της αγοράς προς όφελος των καταναλωτών.   

Η Ε.Ε. μέσω του πακέτου "Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους" επιδιώκει μία ανταγωνιστική, ευέλικτη και χωρίς διακρίσεις αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, θέτοντας τους καταναλωτές στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης, με μεγαλύτερη διαφάνεια στους λογαριασμούς και μεγαλύτερη ευελιξία επιλογής, ώστε να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος του κοινωνικούαποκλεισμούκαι της ενεργειακής πενίας. 

Προς επίρρωση δε των παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει σε πρόσφατη έκθεσή της[1] για την Ελλάδα ότι, μεταξύ των εμποδίων και αγκυλώσεων, που η πορεία απελευθέρωσης της αγοράς  ενέργειας και αερίου στην Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει, είναι και οι χρεώσεις που οι προμηθευτές ενέργειας καλούνται να εισπράξουν εκ μέρους τρίτων, οι οποίες δεν έχουν σχέση με τον κλάδο της ενέργειας και παρεμποδίζουν αδικαιολόγητα τη σύννομη λειτουργία του εν λόγω κλάδου, αυξάνοντας τα κόστη και την μη προσιτή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Προτείνει δε η είσπραξη των εν λόγω χρεώσεων να γίνεται με άλλους τρόπους.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ, μετά από μελέτη στους λογαριασμούς, διαπίστωσε ότι:

 • οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος περιλαμβάνουν 10 χρεώσεις από τις οποίες οι 7[2] είναι άσχετες με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και μόνο 3 αφορούν σε αυτήν (κατανάλωση ενέργειας, ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ),
 • ο λογαριασμός ενός μέσου νοικοκυριού αυξάνεται κατά 30-35% με τις εν λόγω χρεώσεις (υπέρ τρίτων, ΕΤΜΕΑΡ και ΥΚΩ),
 • το κόστος προμήθειας, μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας που πληρώνει ο κάθε καταναλωτής καλύπτει περίπου το 65% του συνολικού λογαριασμού του.

Τι έδειξε η έρευνα της ΕΚΠΟΙΖΩ σε 16 ευρωπαϊκές χώρες

Από τις 16 Ευρωπαϊκές[3] χώρες που είδαμε, μόνο  η Πορτογαλία  έχει το ίδιο σύστημα με την Ελλάδα και εισπράττει τέλη για τον Δήμο και την  δημόσια τηλεόραση μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Η Ιταλία εισπράττει μόνο το τέλος της δημόσιας τηλεόρασης, ενώ οι υπόλοιπες 14 χώρες τα εισπράττουν, είτε απευθείας είτε μέσω Εφορίας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Κύπρος και η Λιθουανία δεν επιβαρύνουν τους καταναλωτές με κάποιο κόστος για την δημόσια τηλεόραση.

Γιατί θέλουμε  “Καθαρούς λογαριασμούς”...

 • Για να μπορούμε να τους διαβάζουμε και να τους  κατανοούμε ...
 • Για να μπορούμε να τους συγκρίνουμε και να αλλάζουμε εύκολα προμηθευτή ενέργειας...
 • Για να μπορούμε να τους πληρώνουμε…
 • Για να μπορούμε να ελέγχουμε την κατανάλωσή μας και να εξοικονομούμε ενέργεια...
 • Για να μπορούμε να συμμετέχουμε ενεργά στη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης της χώρας...

Τι πρέπει να γίνει…

Η ΕΚΠΟΙΖΩ  καλεί την Πολιτεία να ενεργήσει έτσι ώστε:

 1. Οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος να είναι απλοί, κατανοητοί, φιλικοί, περιεκτικοί και διαφανείς.
 2. Οι χρεώσεις υπέρ τρίτων  να αποσχιστούν από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
 3. Να συμβάλλει δυναμικά στην λειτουργία μιας ουσιαστικά ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας,  βασισμένης  στα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ προσκαλεί τους καταναλωτές, τους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, τους προμηθευτές ενέργειας, τις αρμόδιες Αρχές και Υπουργεία να συνταχθούν με αυτή την πρωτοβουλία μας, δηλώνοντας την συμφωνία ή διαφωνία τους με τα παραπάνω, στο ερωτηματολόγιο “Καθαροί Λογαριασμοί”.
[1] E.E. “EUROPEAN BARRIERS IN RETAIL ENERGY MARKETS PROJECT-GREECE” (completed in July 2020)

[2] Χρεώσεις δήμων: Δημοτικά Τέλη/Δημοτικός φόρος/Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, ΕΡΤ, ΕΦΚ - (Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης) (Ν.3336/05), Ειδικό Τέλος 5‰ (Ν.2093/92) υπέρ των τελωνειακών υπαλλήλων, Λοιπές χρεώσεις, ΥΚΩ -Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και ΕΤΜΕΑΡ -Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων.

[3] Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Λετονία, Πολωνία, Βέλγιο, Σλοβενία, Ιρλανδία, Ισπανία, Αυστρία, Λιθουνία, Σλοβακία, Πορτογαλία και Ιταλία και εκτός Ε.Ε. Αγγλία.

Σχετικές δράσεις της κατηγορίας: Ενέργεια

Σελίδες

Χρειάζεστε βοήθεια με κάποιο θέμα σας;

Είναι μία Πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών που έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής από τα newsletters μας ανά πάσα στιγμή

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Στουρνάρη 17, Αθήνα 10683

2103304444

info@ekpizo.gr

www.ekpizo.gr

Δευ - Παρ: 10:00 πμ - 3:00 μμ
Σάβ - Κυρ: Κλειστά