Εσωτερικός Κανονισμός

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Εσωτερικός Κανονισμός

Εσωτερικός Κανονισμός

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ίδρυση - Λειτουργία

 1. Τα τοπικά παραρτήματα δημιουργούνται σύμφωνα με το άρθρο 3, εδ. ε, του καταστατικού της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. στις πόλεις ή τους νομούς όπου κατοικούν ενεργά και δραστήρια μέλη της. Η ίδρυση και λειτουργία των παραρτημάτων αποτελεί μέσον για την εκπλήρωση των σκοπών της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. Το Δίκτυο των Παραρτημάτων αλλά και κάθε παράρτημα ξεχωριστά, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και αποτυπώνει την πανελλαδική της εμβέλεια.
 2. Η απόφαση για την ίδρυση Παραρτήματος λαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. μετά από πρόταση μέλους του ή μετά από πρωτοβουλία μελών της Ένωσης που κατοικούν στην συγκεκριμένη πόλη ή νομό.
 3.  Η λειτουργία των Παραρτημάτων διέπεται από τις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. όπως ορίζονται στο καταστατικό της. Τα Παραρτήματα ακολουθούν, επίσης, τις κατευθύνσεις που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ. της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και εφαρμόζουν τον Εσωτερικό Κανονισμό. Την μέριμνα εφαρμογής των ανωτέρω έχει η Γενική Διεύθυνση.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Δράση

 1. Τα Παραρτήματα υλοποιούν στον χώρο τους τις πρωτοβουλίες της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. προωθώντας την δημοσιοποίησή τους στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 2. Τα Παραρτήματα πρέπει να λαμβάνουν και πρωτοβουλίες που ενδιαφέρουν αποκλειστικά τους καταναλωτές της περιοχής τους αξιοποιώντας την εμπειρία και έχοντας την πολύπλευρη στήριξη του Δ.Σ. της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.
 3. Τα Παραρτήματα πρέπει να αναπτύσσουν σχέσεις συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς της περιοχής τους και ειδικότερα με τους δήμους, τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τις κοινωνικές οργανώσεις. Επίσης πρέπει να επιδιώκουν την συμμετοχή τους, ως εκπρόσωποι της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., στους τοπικούς θεσμούς, όπως Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού, κ.λπ. με σκοπό την επίλυση προβλημάτων των καταναλωτών.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Υποχρεώσεις - Δικαιώματα

 1. Τα μέλη των παραρτημάτων, ως μέλη της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που πηγάζουν από τον νόμο και το καταστατικό της Ένωσης καθώς και τις αποφάσεις των οργάνων της.
 2. Η Γενική Διεύθυνση της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τακτικά και επαρκώς τα Παραρτήματα για την δράση της Ένωσης, με διάφορους τρόπους όπως αποστολή εντύπων κ.λπ.
 3. Τα Παραρτήματα πρέπει να ενημερώνουν την Γενική Διεύθυνση της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. σε τακτικά χρονικά διαστήματα, για την δράση τους, τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών τους και κυρίως για την ύπαρξη και αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων των καταναλωτών της περιοχή τους. Για τον λόγο αυτό πρέπει να συντάσσουν κάθε τρεις μήνες ένα Δελτίο Ενημέρωσης.
 4. Τα έσοδα των Παραρτημάτων αποτελούν έσοδα της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. Κάθε Παράρτημα, μέχρι τις 20 Ιανουαρίου έκαστου έτους, υποβάλει στο Δ.Σ της Ένωσης οικονομικό απολογισμό του λήξαντος και προϋπολογισμό του τρέχοντος. Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες γενικά της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ εγκρίνει ή τροποποιεί τον προϋπολογισμό αυτό, με κριτήριο πάντα την μεγιστοποίηση του έργου της προς όφελος των καταναλωτών.
 5. Το Δ.Σ. της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. θα ενισχύει με όλα τα μέσα που διαθέτει τις πρωτοβουλίες και δράσεις των Παραρτημάτων.

ΑΡΘΡΟ 4ο

Συντονισμός Δράσης - Δίκτυο Παραρτημάτων

1. Στα Παραρτήματα που έχουν μέχρι 30 μέλη ορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. ένας Υπεύθυνος του Παραρτήματος. Σε παραρτήματα με περισσότερα από 30 μέλη ορίζεται τριμέλης Συντονιστική Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Υπεύθυνο Παραρτήματος και 2 μέλη.

2. Ο Υπεύθυνος ή η Συντονιστική Επιτροπή κάθε παραρτήματος μεριμνά για:

  • την εφαρμογή του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού
  • την γνωστοποίηση της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και του έργου της στην περιοχή ευθύνης
  • την καλλιέργεια και ανάπτυξη των σχέσεων με τα ΜΜΕ
  • την εγγραφή νέων μελών καθώς και την είσπραξη της συνδρομής των παλαιών
  • την διοργάνωση εκδηλώσεω

3. Η Γενική Διεύθυνση της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. Έχει τον συντονισμό και την συνεργασία με τα Παραρτήματα και οφείλει να:

  • φροντίζει για την έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των Παραρτημάτων για την δράση της Ένωσης
  • γνωστοποιεί στα Παραρτήματα τις αποφάσεις του Δ.Σ. και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές για κάθε Παράρτημα
  • παρακολουθεί από κοντά τις δραστηριότητες των Παραρτημάτων και να διευκολύνει το έργο τους

4. Σε τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από το Δ.Σ. και με πρωτοβουλία του συνέρχεται στην Αθήνα ή σε άλλη πόλη - έδρα παραρτήματος, η Συνέλευση του Δικτύου Παραρτημάτων. Σ’ αυτήν συμμετέχουν, ο υπεύθυνος του Δ.Σ., και ο Συντονιστής, ή κάποιο μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, κάθε Παραρτήματος. Δικαίωμα συμμετοχής έχει και κάθε μέλος του Δ.Σ. της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. καθώς και κάθε μέλος Σ.Ε. Η Συνέλευση του Δικτύου των Παραρτημάτων συζητά για τα προβλήματα λειτουργίας τους, τα αποτελέσματα της δράσης τους κ.λπ.

Αθήνα, 22-3-2011

Σημείωση: Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός αποτελεί επικαιροποίηση του, παλαιοτέρου, με ημερομηνία 22-7-2006, κατόπιν απόφασης του νέου Δ.Σ. της ΕΚΠΟΙΖΩ στην 1η συνεδρίαση στις 22-3-2011

Χρειάζεστε βοήθεια με κάποιο θέμα σας;

Είναι μία Πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών που έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής από τα newsletters μας ανά πάσα στιγμή

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Στουρνάρη 17, Αθήνα 10683

2103304444

info@ekpizo.gr

www.ekpizo.gr

Δευ - Παρ: 10:00 πμ - 3:00 μμ
Σάβ - Κυρ: Κλειστά