29/05/2013
  • Με εξωδικαστικό διακανονισμό
    (είτε με τη μεσολάβηση Ένωσης Καταναλωτών, είτε με την ένταξη στον Κώδικα Δεοντολογίας)
  • Με το νόμο για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν.3869/2010)
  • Με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τραπεζας της Ελλάδος
24/08/2015

Ενημερωθείτε για τις τροποποιήσεις του Νόμου 3869/10 μέσα από τα επίσημα έγγραφα!

Σύντομα θα σας παρέχουμνε και αναλυτική ενημέρωση με όλες τις αλλαγές και τις λεπτομέρειες του Νόμου.

Ένας μεγάλος αριθμός εφαρμογών (Applications) έχει πρόσβαση σε προσωπικές σας πληροφορίες όπως η τοποθεσία σας, οι επαφές και τα μηνύματα σας. Πώς θα σας φαινόταν αν κάποιοι άνθρωποι σας ζητούσαν τις αντίστοιχες πληροφορίες; Δείτε τις αντιδράσεις του κόσμου, από κρυφές κάμερες σε καταστήματα, όταν οι υπάλληλοι τους απευθύνονται λες και είναι εφαρμογές!
 

Όσοι καταφέρετε να αποδράσετε έστω και για λίγο, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε τα δικαιώματα σας  και να τα διεκδικείτε. Η ΕΚΠΟΙΖΩ σας υπενθυμίζει τα βασικά σας δικαιώματα για να "ελέγχετε το πιάτο σας" κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Δικαιώθηκαν οι καταναλωτές-μέλη της ΕΚΠΟΙΖΩ με την έκδοση της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για τις παράνομες αυξήσεις των ασφαλίστρων, που επέβαλε η Εθνική Ασφαλιστική, τα έτη 2006 και 2007 σε συμβόλαια που περιελάμβαναν ρήτρα ECU.

Οι τράπεζες εξακολουθούν να παρακρατούν παράνομα μισθούς και συντάξεις καταναλωτών παραβιάζοντας το ακάτασχετο των λογαριασμών αυτών, ακόμα και σε περιπτώσεις που ο οφειλέτης έχει προσφύγει με αίτηση (ν.3869/2010) στο δικαστήριο για ρύθμιση των οφειλών του.