29/05/2013
  • Με εξωδικαστικό διακανονισμό
    (είτε με πιστοποιημένο φορέα, είτε με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης)
  • Με το Πρόγραμμα Διευκόλυνσης για Ενήμερους Δανειολήπτες (Ν.4161/2013)
  • Με το νόμο για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν.3869/2010)

Με βάση το νέο νόμο για τους πλειστηριασμούς (Ν.4224/2013), προβλέπεται αναστολή των πλειστηριασμών μόνο της κύριας κατοικίας για ένα έτος υπό προϋποθέσεις. 

 Η άνοιξη είναι εδώ κι ενώ η φύση οργιάζει οι άνθρωποι με αλλεργίες στην γύρη της ελιάς και των αγρωστωδών υποφέρουν. Αν είστε από τους πάσχοντες δείτε απλές οδηγίες προστασίας και αντίδρασης..


Πλείστες καταγγελίες δέχεται η ΕΚΠΟΙΖΩ από καταναλωτές ασφαλισμένους στην Εθνική Ασφαλιστική, οι οποίοι έχουν τύχει απαλλαγής από την πληρωμή ασφαλίστρων λόγω μόνιμης διαρκούς ολικής ανικανότητας ή σοβαρής ασθένειας. Καλούμε τους καταναλωτές που έχουν λάβει την επιστολή της Εθνικής ΑΕΕΓΑ, να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας για την καλύτερη επιδίωξη της προστασίας των δικαιωμάτων τους.


Συνάντηση με τον Σύλλογο Νεφροπαθών Πάτρας (ΣΥ.ΝΕ.Π.) είχε η ΕΚΠΟΙΖΩ την Τρίτη 8/4. Στην συνάντηση συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νεφροπαθείς, οι απαιτούμενες υπηρεσίες υγείας που πρέπει να τους παρέχονται και η ανάδειξη των ιδιαίτερων αναγκών τους, ειδικά τώρα σε συνθήκες μείωσης του κοινωνικού κράτους.