29/05/2013
  • Με εξωδικαστικό διακανονισμό
    (είτε με τη μεσολάβηση Ένωσης Καταναλωτών, είτε με την ένταξη στον Κώδικα Δεοντολογίας)
  • Με το νόμο για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν.3869/2010)
  • Με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τραπεζας της Ελλάδος
29/07/2015

Οι τουρίστες – καταναλωτές έχουμε δικαιώματα. Πρέπει λοιπόν να τα γνωρίζουμε και να τα διεκδικούμε. Η ΕΚΠΟΙΖΩ υπενθυμίζει στους καταναλωτές τα βασικά δικαιώματά μας όταν μετακινούμαστε με τρένο, κτελ ή ταξί κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Οι συνδρομητές εταιρείας τηλεπικοινωνιών χρεώθηκαν παράνομα για μια υπηρεσία που δεν ζήτησαν μέσα απο μια διαφήμιση στο μηνιαίο τους λογαριασμό τους και με ψιλά γράμματα κλήθηκαν οι ίδιοι να την ακυρώσουν, εαν δεν την επιθυμούν

Συμμετέχετε στην έρευνα για τις ηλεκτρονικές αγορές και συμβάλλετε ώστε να γίνουν ευκολότερες και ασφαλέστερες οι ηλεκτρονικές αγορές στην Ευρώπη.

Οι τουρίστες – καταναλωτές έχουμε δικαιώματα. Πρέπει λοιπόν να τα γνωρίζουμε και να τα διεκδικούμε. Η ΕΚΠΟΙΖΩ υπενθυμίζει στους καταναλωτές τα βασικά δικαιώματά μας κατά τη διαμονή τους κάποιο κατάλυμα στις διακοπές.

 

 Οι καταναλωτές που έχουν εισιτήρια για το 37ο River Party, το οποίο αναβλήθηκε, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων τους. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε την επιστροφή των χρημάτων σας, συμπληρώστε και αποστείλετε το υπόδειγμα καταγγελίας που σας παρέχουμε.