Παράταση Προθεσμιών για το νέο Πτωχευτικό, το ν. Κατσέλη και τους πλειστηριασμούς. Τι ισχύει.

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Παράταση Προθεσμιών για το νέο Πτωχευτικό, το ν. Κατσέλη και τους πλειστηριασμούς. Τι ισχύει.

Παράταση  Προθεσμιών  για  το νέο Πτωχευτικό, το ν. Κατσέλη και τους πλειστηριασμούς. Τι ισχύει.
Νέα Δράση
Χρηματοοικονομικά

Με νεότερες τροπολογίες της Κυβέρνησης αποφασίστηκε η παράταση των προθεσμιών που αφορούν:

  1. Το νέο Πτωχευτικό Νόμο 4738/2020 (Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας)
  2. Το πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ”
  3. Το νόμο Κατσέλη (ν.3869/2010)
  4. Τον επαναπροσδιορισμό εκκρεμών υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη και τέλος τους
  5. Πλειστηριασμούς

1. Ο νέος Πτωχευτικός (ν.4738/2020), ο οποίος  έχει τον τίτλο «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας», η έναρξη εφαρμογής του ήταν 1/1/2021, παρατάθηκε ως εξής:

α. Φυσικά πρόσωπα, νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, με περιουσία έως 350.000 ευρώ: παρατείνεται για 5 μήνες, η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, με έναρξη ισχύος την 01.06.2021.

β. Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, με περιουσία άνω των 350.000 ευρώ και κύκλο εργασιών άνω των 700.000 ευρώ: παρατείνεται για 2 μήνες η διαδικασία εξυγίανσης και παροχής δεύτερης ευκαιρίας, με έναρξη ισχύος την 01.3.2021.

2. Το πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ”,  η ένταξη και η επιδότηση δόσεων των δανείων, όσων αποδεδειγμένα επλήγησαν από την πανδημία,  παρατείνεται έως τις 31.03.2021. Σημειώνεται ότι, αναστέλλεται αυτόματα η διαδικασία του πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας για τις περιπτώσεις πληττόμενων από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας δανειοληπτών οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ».

3. Νόμος Κατσέλη (ν. 3869/2010). Παρατάθηκε έως 31/05/2021, η δυνατότητα ένταξης στο ν. Κατσέλη, όπως ισχύει, με  κατάθεση νέας Αίτησης και επιδίωξη  διάσωσης της κύριας κατοικίας του οφειλέτη.  Σημειώνουμε ότι θεωρούμε πως μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση της ρευστοποίησης της κύριας κατοικίας του. Εκδόθηκαν οι πρώτες θετικές δικαστικές αποφάσεις (Ειρηνοδικείο Αθηνών 227/2021 και Ειρηνοδικείου Πατρών  26/2021 και 965/2020).

4. Επαναπροσδιορισμός υποθέσεων ν.Κατσέλη. Όσοι δανειολήπτες έχουν καταθέσει αίτηση στο δικαστήριο για τη ρύθμιση οφειλών τους βάσει του νόμου 3869/2010 (ν.Κατσέλη), που εκκρεμεί σε πρώτο βαθμό και της οποίας η συζήτηση έχει προσδιοριστεί μετά τις 15/6/2021, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση επαναπροσδιορισμού μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, για να προσδιοριστεί νέα δικάσιμος. Για αιτήσεις ρύθμισης οφειλών που κατατέθηκαν από την 1η.7.2017 ως και την 31η.12.2017, θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση επαναπροσδιορισμού έως τις 15/4/2021, ενώ για όσες αιτήσεις ρύθμισης οφειλών κατατέθηκαν από την 1η.1.2018 ως και τις 30/6/2018, οι αιτήσεις επαναπροσδιορισμού θα πρέπει να κατατεθούν έως και τις 30.4.2021.

5. Πλειστηριασμοί. Όσον αφορά στους πλειστηριασμούς, με νεότερη τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης ισχύει ότι:

  • Αναστέλλονται όλοι οι πλειστηριασμοί έως 13.05.2021
  • Για τα νοικοκυριά που επλήγησαν από την πανδημία συνεχίζουν να αναστέλλονται έως 31.5.2021 όλες οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως πλειστηριασμοί, εξώσεις, κατασχέσεις που αφορούν στην Α΄ κατοικία.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο πληγέντες θεωρούνται όσοι:

α) εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και έλαβαν οικονομική ενίσχυση ή ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός τους παρουσίασε μείωση

β) ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα με ατομική επιχείρηση, που έλαβαν οικονομική ενίσχυση ή των οποίων τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου του 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%

γ) άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, που έλαβαν οικονομική ενίσχυση

δ) φυσικά πρόσωπα-ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα

ε) εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί ή έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση

στ) φυσικά πρόσωπα, που έλαβαν οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής ή τον μηχανισμό “Συνεργασία” και οι οποίοι αποδεδειγμένα παρουσίασαν μείωση των εισοδημάτων τους λόγω της πανδημίας. 

Στο νομοσχέδιο, εξειδικεύονται τα κριτήρια για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης έως τις 31 Μαΐου 2021 που είναι τα εξής:

 α)  η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ,

 β) το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ,

 γ) το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 17.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 13.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως 3 μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό 45.000 ευρώ,

 δ) οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ,

 ε) η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ,

 στ) η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας να μην ξεπερνά τις 80.000 ευρώ.

Για να πιστοποιηθεί η πλήρωση των παραπάνω κριτηρίων, τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να λάβουν σχετική βεβαίωση πληγέντος, η οποία χορηγείται μέσω της υποβολής αίτησης στην ψηφιακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων που αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) (www.gsis.gr), σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Στην πλατφόρμα παρέχεται πρόσβαση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr).

Χρειάζεστε βοήθεια με κάποιο θέμα σας;

Είναι μία Πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών που έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής από τα newsletters μας ανά πάσα στιγμή

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Στουρνάρη 17, Αθήνα 10683

2103304444

info@ekpizo.gr

www.ekpizo.gr

Δευ - Παρ: 10:00 πμ - 3:00 μμ
Σάβ - Κυρ: Κλειστά