Έρευνα για το UEFA EURO 2016: Πόσο αυξήθηκαν τα αεροπορικά εισιτήρια;

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Έρευνα για το UEFA EURO 2016: Πόσο αυξήθηκαν τα αεροπορικά εισιτήρια;

Έρευνα για το UEFA EURO 2016: Πόσο αυξήθηκαν τα αεροπορικά εισιτήρια;
Εκδηλώσεις

Με δεδομένο ότι πριν από σημαντικά γεγονότα, εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή παρατηρείται άνοδος των τιμών τόσο των αεροπορικών εισιτηρίων όσο και των ξενοδοχείων, σκεφθήκαμε να διερευνήσουμε το θέμα αυτό με αφορμή τους αγώνες UEFA EURO 2016. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι παρά την προοδευτική αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων, που ήταν λογική και αναμενόμενη, δεν θα μπορούσε να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι αυτή συνδέεται άμεσα και κατά προφανή τρόπο με το γεγονός της διεξαγωγής των ποδοσφαιρικών αγώνων.

Σκοπός της έρευνας

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με αφορμή την αθλητική διοργάνωση UEFA EURO 2016, η οποία έλαβε χώρα στη Γαλλία κατά το διάστημα 10/6-10/7. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση του ύψους των τιμών αεροπορικών εισιτηρίων για πτήσεις από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς τα αεροδρόμια των γαλλικών πόλεων όπου φιλοξενούνταν οι ποδοσφαιρικοί αγώνες καθώς και η διερεύνηση πιθανής σύνδεσης μεταξύ της διακύμανσης των τιμών και του αυξημένου ενδιαφέροντος του επιβατικού κοινού για πτήσεις προς τους συγκεκριμένους προορισμούς κατά την περίοδο πριν από τους αγώνες.

Μεθοδολογία της έρευνας

Προτού αποτυπωθούν τα συμπεράσματα που εξήχθησαν, κρίνεται σκόπιμη η σύντομη περιγραφή των ποιοτικών κριτηρίων που τέθηκαν σε εφαρμογή κατά την αναζήτηση των τιμών.

Η καταγραφή των τιμών πραγματοποιήθηκε σε τρεις χρονολογίες μέτρησης, με απόσταση 20 ημερολογιακών ημερών η καθεμία από την επόμενη – ήτοι στις 11/5, 1/6 και 21/6 – και αφορούσε την ημιτελική και τελική φάση των αγώνων. Ως εκ τούτου, οι προορισμοί που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν οι γαλλικές πόλεις Lyon, Marseille και Paris, οι δύο πρώτες εκ των οποίων φιλοξένησαν τους ημιτελικούς αγώνες της διοργάνωσης. Ελέγχθησαν οι τιμές των εισιτηρίων για συνδυασμό πτήσεων μετ’ επιστροφής από τον εκάστοτε προορισμό για διάστημα τριών (3) ημερών πριν έως και δυο (2) ημερών μετά από κάθε αγώνα.

Η ευρύτητα των αποτελεσμάτων στην οποία θα οδηγούσε η ανυπαρξία περιορισμού στον αριθμό των ενδιάμεσων στάσεων καθώς και η σκέψη ότι πτήσεις με μεγάλο αριθμό ενδιάμεσων στάσεων και μεγάλη συνολική διάρκεια δεν θα ενδιέφεραν ιδιαιτέρως το επιβατικό κοινό, στις μετρήσεις συμπεριελήφθησαν μόνο απευθείας πτήσεις ή διαδρομές με μία ενδιάμεση στάση μεταξύ των επιλεγέντων πόλεων. Περαιτέρω, ως κριτήριο συνολικής διάρκειας της διαδρομής τέθηκαν οι επτά (7) ώρες.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκε – πέραν των επίσημων ιστοσελίδων ορισμένων αεροπορικών εταιρειών (www.aegean.com , www.easyjet.com) – ήταν η μηχανή αναζήτησης αεροπορικών ναύλων skyscannerΣημειώνεται, επίσης, πως δεν τέθηκε περιορισμός στην συμμετοχή αεροπορικών εταιρειών, αλλά αποτυπώθηκαν όλες οι εταιρείες που προέκυψαν από την σχετική κάθε φορά αναζήτηση.

Τα αποτελέσματα της έρευνας όσον αφορά τις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Lyon, με άξονα τον ημιτελικό αγώνα στο Stade de Lyon στις 6/7 συνολικά δεν παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση. Πιο συγκεκριμένα, κατά την πρώτη ημερομηνία μέτρησης (11/5) ο μέσος όρος της τιμής των μετ’ επιστροφής ναύλων ανήρχετο στο ποσό των 270, 8 ευρώ, κατά τη δεύτερη (1/6) στα 291,6 ευρώ και κατά την τρίτη (21/6) στα 295,3 ευρώ. Χαμηλότερη τιμή βρέθηκε στα 211 ευρώ ενώ η ψηλότερη στα 289 ευρώ στις 11/5, στα 229 και 382 ευρώ την 1/6 και στα 219 και 335 ευρώ αντίστοιχα στις 21/6.

Το ύψος των ναύλων για την Μασσαλία, όπου φιλοξενήθηκε ο δεύτερος ημιτελικός (Stade Velodrome) στις 7/7, παρουσιάζει μεγαλύτερη μεταβολή. Ο μέσος όρος του κόστους ενός μετ ‘ επιστροφής εισιτηρίου για τη Μασσαλία διαμορφώθηκε στις 11/5 στα 248,9 ευρώ, την 1/6 στα 402,9 και στις 21/6 στα 412,5 ευρώ. Στις 11/5 χαμηλότερη τιμή βρέθηκε στα 206 ευρώ και ψηλότερη στα 322 ευρώ, την 1/6 στα 293 και 513 ευρώ και στις 21/6 στα 288 και 545 ευρώ αντίστοιχα.

Για τις ίδιες χρονολογίες μετρήσεων οι τιμές αναφορικά με μετ’ επιστροφής εισιτήρια για το Παρίσι, όπου έλαβε χώρα ο τελικός στις 10/7 (Saint Denis – Stade de France), διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 186,9 ευρώ, 236,35 ευρώ και 235,62 ευρώ αντίστοιχα. Στις 11/5 χαμηλότερος ναύλος βρέθηκε στα 214 ευρώ και ψηλότερος στα 265 ευρώ, την 1/6 στα 189 και 309 ευρώ και στις 21/6 στα 214 και 265 ευρώ αντίστοιχα.

Διακύμανση τιμών αεροπορικών εισιτηρίων (με επιστροφή)

ΗμερομηνΊες ελεγχου

Προς ΛυΏν

Προς ΜασσαλΊα

Προς ΠαρΊσι

11/5/2016

211-289 ευρώ

206 - 322 ευρώ

214-265 ευρώ

1/6 /2016

229-382 ευρώ

293 - 513 ευρώ

189-309 ευρώ

21/6 /2016

219-335 ευρώ

288 - 545 ευρώ

214-265 ευρώ

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι παρά την αυξητική τάση της τιμής των εισιτηρίων για τις κρίσιμες ημερομηνίες, δεν καταγράφεται αξιοσημείωτη μεταβολή, με μοναδική εξαίρεση τα ναύλα για τη Μασσαλία - ύστερα από σύγκριση των δύο πρώτων χρονολογιών μέτρησης. Τα εισιτήρια για το αεροδρόμιο της Lyon αυξήθηκαν προοδευτικά κατά 7,6 % και 0,78 % αντιστοίχως, ενώ τα εισιτήρια με προορισμό την Μασσαλία κατά 61,8 % και 2,38 %. Όσον αφορά το Παρίσι, η αύξηση ανάμεσα στις δύο πρώτες μετρήσεις διαμορφώνεται στα 26,45 %, ενώ από τη δεύτερη στην τρίτη μέτρηση σημειώθηκε ανεπαίσθητη μείωση της τάξης του 0,3 %.

Συμπεράσματα

Κατόπιν παρατήρησης των ανωτέρω τιμών, συμπεραίνεται ότι παρά την προοδευτική αύξηση των τιμών των αεροπορικών εισιτηρίων, δεν θα μπορούσε να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι αυτή συνδέεται άμεσα και κατά προφανή τρόπο με το γεγονός της διεξαγωγής των ποδοσφαιρικών αγώνων. Παρά την σημαντική αύξηση που παρατηρήθηκε στα ναύλα προς τη Μασσαλία, και σε μικρότερο ποσοστό προς το Παρίσι, δεν μπορεί να ειπωθεί με ασφάλεια πως στο σύνολό τους οι τιμές των εισιτηρίων διαμορφώθηκαν και αυξήθηκαν προοδευτικά με γνώμονα το σημαντικό αυτό αθλητικό γεγονός.

Η αύξηση των τιμών που προέκυψε ανάμεσα στις διαφορετικές χρονολογίες μέτρησης ήταν λογική και αναμενόμενη καθώς πλησίαζαν οι ημερομηνίες των πτήσεων. Δεν μπορεί, λοιπόν, να παραβλεφθεί κατά την αποτίμηση των συμπερασμάτων η γενική τάση αύξησης των ναύλων όσο η ημερομηνία αναζήτησης εισιτηρίων βρίσκεται εγγύτερα σε αυτή της πτήσης. Έτερος σημαντικός παράγοντας για την μη παρατήρηση αξιοσημείωτης αύξησης των τιμών, και ως εκ τούτου για τη μη διαπίστωση άμεσης σύνδεσης των τιμών με το αθλητικό γεγονός, είναι η μη συμμετοχή του ελληνικού αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στη διοργάνωση. Ο αποκλεισμός της Εθνικής Ελλάδας θα είχε αναπόφευκτα ως φυσικό επακόλουθο το μειωμένο ενδιαφέρον του ελληνικού φίλαθλου κοινού για την παρακολούθηση των αγώνων δια ζώσης. Ως εκ τούτου μειωμένη θα ήταν και η αναζήτηση εισιτηρίων για τις ημερομηνίες των αγώνων, με αποτέλεσμα να μην σημειωθεί και ιδιαίτερη διακύμανση από πλευράς αεροπορικών εταιρειών.

Επίσης, μπορεί να συνυπολογισθεί το γεγονός ότι για το ελληνικό επιβατικό κοινό η Γαλλία δεν αποτελεί δημοφιλή ταξιδιωτικό προορισμό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η επιλογή της παρακολούθησης από κοντά αγώνων του Euro 2016 πιθανότατα επηρεάσθηκε αρνητικά και από το κλίμα που δημιουργήθηκε στην Γαλλία μετά την τρομοκρατική επίθεση στο Παρίσι τον Νοέμβριου 2015 καθώς και λόγω των επακόλουθων φόβων για τρομοκρατικό χτύπημα στη διοργάνωση. Επιπλέον,σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να συνυπολογιστεί, είναι η δεινή οικονομική κατάσταση των Ελλήνων.

Δεν μπορεί να εντοπισθεί, επομένως, με ασφάλεια ένα μοτίβο άμεσου επηρεασμού των ναύλων από την διεξαγωγή της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης. Σε κάθε περίπτωση, η προοδευτική αύξηση των τιμών θα μπορούσε να θεωρηθεί αναμενόμενη και εντός λογικών πλαισίων.

Χρειάζεστε βοήθεια με κάποιο θέμα σας;

Είναι μία Πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών που έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής από τα newsletters μας ανά πάσα στιγμή

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Στουρνάρη 17, Αθήνα 10683

2103304444

info@ekpizo.gr

www.ekpizo.gr

Δευ - Παρ: 10:00 πμ - 3:00 μμ
Σάβ - Κυρ: Κλειστά