210 330 4444
info@ekpizo.gr
Ρυθμίστε τις οφειλές σας

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Ρυθμίστε τις οφειλές σας

Ρυθμίστε τις οφειλές σας
Χρηματοοικονομικά

Ας βρούμε μαζί ποια λύση σας συμφέρει για να ρυθμίσετε τις οφειλές σας

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ρυθμίσετε τις οφειλές σας:

1) Με τον εξωδικαστικό διακανονισμό (είτε με τη μεσολάβηση Ένωσης Καταναλωτών, είτε με την ένταξη στον Κώδικα Δεοντολογίας)
2) Με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος
3) Με τον νόμο για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν.3869/2010/ν. Κατσέλη)
4) Με τον ν. 4605/2019 για την προστασία της κύριας κατοικίας, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

1) Η ΕΚΠΟΙΖΩ είναι ένας από τους πιστοποιημένους φορείς εξωδικαστικού συμβιβασμού και αναλαμβάνει να σας συμβουλέψει πως να ρυθμίσετε τις οφειλές σας. Για το λόγο αυτό λειτουργεί το Τμήμα Υπερχρέωσης.

Μπορείτε να μας επισκεφθείτε στα γραφεία μας, κατόπιν ραντεβού (τηλ. 210 3304444), από Δευτέρα έως Πέμπτη, από τις 10.00πμ έως τις 15.00μ.μ., ή θα ορίσουμε τηλεφωνικό ραντεβού (τις ίδιες μέρες και ώρες) σε περίπτωση που μένετε εκτός Αθήνας. 

2) Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος

Όσον αφορά τη ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες κάνοντας κλικ εδώ.

3) Ο νόμος για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά (Ν.3869/2010/ν. Κατσέλη)

Προκειμένου να συνδράμει η ΕΚΠΟΙΖΩ στην προσπάθεια ρύθμισης των οφειλών σας, θα κάνετε τα εξής βήματα:

ΒΗΜΑ 1ο: τυπώνετε την αίτηση αναλυτικής κατάστασης οφειλών τόσες φορές, όσες είναι οι τράπεζες στις οποίες έχετε οφειλές. Τη συμπληρώνετε με τους αριθμούς των τραπεζικών προϊόντων που οφείλετε προς κάθε τράπεζα και την καταθέτετε σε οποιοδήποτε κατάστημα της τράπεζας. Μετά από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες θα σας δώσουν τις απαντήσεις.

ΒΗΜΑ 2ο: τυπώνετε, συμπληρώνετε και υπογράφετε την υπεύθυνη δήλωση, την αίτηση μέλους και την αίτηση για εξωδικαστικό συμβιβασμό. Οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους θα βρείτε στο παρακάτω συνημμένο.

ΒΗΜΑ 3ο: βγάζετε φωτοτυπίες (απλές, όχι επικυρωμένες)

  • την ταυτότητά σας
  • το Ε1 των τριών τελευταίων ετών
  • Εκκαθαριστικά εφορίας των τριών τελευταίων ετών
  • την τελευταία μισθοδοσία σας (ή σύνταξη, ή κάρτα ανεργίας)
  • το Ε9 και τυχόν μεταβολές της ακίνητης περιουσίας σας
  • Φορολογικό έγγραφο με την αντικειμενική αξία του/των ακινήτου/ακινήτων (εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ)
  • (τυχόν) Καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων
  • Σε περίπτωση προηγούμενης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας βεβαίωση διακοπής εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • άλλα δικαιολογητικά (προβλήματα υγείας κτλ)

ΒΗΜΑ 4ο: φέρνετε ή αποστέλλετε τα ανωτέρω παραστατικά στα γραφεία μας (στην Αθήνα στην οδό Στουρνάρη 17, 2ος ορ., (χωρίς ραντεβού).

Αν είστε εκτός Αθήνας στέλνετε τα παραπάνω δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με courier ή συστημένη επιστολή. Μετά από 3-4 ημέρες επικοινωνείτε τηλεφωνικά για να επιβεβαιώσετε ότι παρελήφθησαν τα δικαιολογητικά και ότι είναι πλήρης ο φάκελος.

Εφόσον ο φάκελός σας είναι πλήρης, σας κλείνουμε ραντεβού με το τμήμα νομικής προστασίας (είτε με φυσική σας παρουσία, είτε τηλεφωνικά, αν είστε εκτός Αθήνας). Θα εξετάσουμε το φάκελό σας και θα σας βοηθήσουμε να ρυθμίσετε τις οφειλές σας.

4) Την 1.07.2019 στο πλαίσιο του Ν.4605/2019 τέθηκε σε εφαρμογή από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της κύριας κατοικίας, υπό προϋποθέσεις. Σκοπός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι η ρύθμιση οφειλών αποκλειστικά των φυσικών προσώπων από στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια δάνεια για την προστασία της κύριας κατοικίας τους από την αναγκαστική ρευστοποίηση, υπό προϋποθέσεις.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ βρίσκετε στο πλευρό σας ενημερώνοντάς σας, σχετικά με τη δυνατότητα ένταξης, αναλύοντας τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά σας και τις ιδιαιτερότητες της υπόθεσής σας. Είναι σημαντικό να μας καλείτε, αφού έχετε ενημερωθεί για τις βασικές προϋποθέσεις, όπως σας τις παραθέτουμε κατωτέρω:

α)  Ποια πρόσωπα εντάσσονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα;

Την αίτηση ρύθμισης οφειλών επιχειρηματικών – στεγαστικών- καταναλωτικών δανείων μπορεί, εφόσον έχουν προσημείωση στην κύρια κατοικία, να υποβάλει φυσικό πρόσωπο (μισθωτός – άνεργος ή/και έμπορος) που έχει ιδιοκτησία σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα.

β) Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις υπαγωγής στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών:

1. Να έχει εγγραφεί υποθήκη/ προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία
2. Να βρίσκονται τα δάνεια σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών στις 31/12/2018
3. Να διαμορφώνεται το ύψος των οφειλών ( Σύνολο ανεξόφλητου κεφαλαίου + λογιστικοποιημένοι τόκοι + τυχόν έξοδα εκτέλεσης) κατά την ημερομηνία της αίτησης α) 130.000 ανά πιστωτή ή β) 100.000 ανά πιστωτή αν περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια
4. Να ανέρχεται η αξία της προστατευόμενης στις α) 250.000 ευρώ ή β) 175.000 ευρώ, εάν περιλαμβάνονται στις οφειλές επιχειρηματικά δάνεια
5. Να διαμορφώνεται το οικογενειακό εισόδημα τελευταίου έτους στις 12.500 ευρώ προσαυξημένο κατά 8.500 ευρώ για σύζυγο και 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος, μέχρι 3,
6. Να μην υπερβαίνει η συνολική ακίνητη περιουσία το ποσό των 80.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου των μεταφορικών μέσων και των καταθέσεων αιτούντος και συζύγου
7. Να μην έχει απορριφθεί η υπόθεσή σας από το Δικαστήριο με το Νόμο Κατσέλη για δόλο

γ) Ποιά έγγραφα πρέπει να μας προσκομίσετε για να ενημερωθείτε για την ένταξή σας στην πλατφόρμα:

1. Εκκαθαριστικό εφορίας του τελευταίου έτους
2. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ αιτούντος & συζύγου
3. Βεβαίωση οφειλής ύψους δανείου ανά πιστωτή με βάρος στην κύρια κατοικίας
4. Εισοδήματα αιτούντος & συζύγου ( μεταφορικά μέσα, καταθέσεις, αντικείμενα με αξία κτλ)
5. Ε9 αιτούντος & συζύγου

Για περισσότερα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: www.keyd.gov.gr

Χρειάζεστε βοήθεια με κάποιο θέμα σας;

Είναι μία Πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών που έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής από τα newsletters μας ανά πάσα στιγμή

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Στουρνάρη 17, Αθήνα 10683

2103304444

info@ekpizo.gr

www.ekpizo.gr

Δευ - Παρ: 10:00 πμ - 3:00 μμ
Σάβ - Κυρ: Κλειστά