Το έργο της ΕΚΠΟΙΖΩ στον χρηματοοικονομικό τομέα (Τράπεζες)

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Το έργο της ΕΚΠΟΙΖΩ στον χρηματοοικονομικό τομέα (Τράπεζες)

Το έργο της ΕΚΠΟΙΖΩ στον χρηματοοικονομικό τομέα (Τράπεζες)
Χρηματοοικονομικά

Το έργο μας στον χρηματοοικονομικό τομέα, υπήρξε πολυδιάστατο και θα τολμούσαμε να πούμε πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα. Διαχρονικά είναι ο τομέας που καταξίωσε και ανέδειξε το κύρος μας όχι μόνο σε ελλαδικό επίπεδο αλλά και ευρωπαϊκό. Από το 1996 λειτουργεί το Γραφείο Νομικής Προστασίας, το οποίο αρχικά υποστηρίχτηκε με προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανέπτυξε δράσεις τόσο σε συλλογικό επίπεδο, όσο και σε ατομικό. Ειδικότερα:

 • Συλλογικά υποστηρίζει τους καταναλωτές, ιδίως με την άσκηση Συλλογικών Αγωγών για καταχρηστικούς όρους στις τραπεζικές, ασφαλιστικές συμβάσεις, συμβάσεις τηλεπικοινωνιακών παρόχων, καθώς και σε διάφορες επιχειρήσεις για παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού. Οι ευνοϊκές για τους καταναλωτές αποφάσεις επί των Συλλογικών Αγωγών συνέβαλαν στην βελτίωση της νομολογίας και της νομοθεσίας και της εν γένει θέσης του καταναλωτή.
 • Ατομικά ενημερώνει, συμβουλεύει και μεσολαβεί εξατομικευμένα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των καταναλωτών από τις καθημερινά παράνομες αθέμιτες και καταχρηστικές πρακτικές των επιχειρήσεων, καθώς και για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων καταναλωτών.
 • Από το 2009 και μέχρι σήμερα ο τομέας της Υπερχρέωσης απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των δράσεών μας (πάνω από 80%) και αυτό υπαγορεύτηκε από την ανάγκη της κοινωνίας για αντιμετώπιση του τεράστιου αυτού προβλήματος

Το έργο μας διαχρονικά στον χρηματοοικονομικό τομέα αναδεικνύεται από δράσεις όπως:

Ενημέρωση – παροχή συμβουλών προς τους καταναλωτές
Ενημερώνουμε και συμβουλεύουμε τους καταναλωτές για την καλύτερη άσκηση των δικαιωμάτων τους στον τομέα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών :
 • τηλεφωνικά
 • μέσω e-mail
 • με προσωπική επαφή στα γραφεία μας
 • με διανομή έντυπου υλικού
 • με ανακοινώσεις και δελτία τύπου
 • με παρουσία στα Μ.Μ.Ε.
 • με ομιλίες, ημερίδες, συνέδρια
Φορέας Εξωδικαστικού Συμβιβασμού

Είμαστε ένας από τους φορείς που συνδράμουν στις προσπάθειες εξωδικαστικού συμβιβασμού για τη ρύθμιση τραπεζικών οφειλών:

 • όπως ορίζει ο Ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση χρεών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και
 • στα πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, όπου συμπεριλαμβανόμαστε στους φορείς παροχής συμβουλευτικής συνδρομής

Ειδικότερα, από το Σεπτέμβριο του 2010 έως και τον Ιούλιο του 2015 έχουμε αποστείλει 41.781 αιτήσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού για ρύθμιση τραπεζικών οφειλών και για λογαριασμό 13.428 μελών μας. Παρά τις εξατομικευμένες και ρεαλιστικές προτάσεις μας, πολύ μικρό ποσοστό από αυτές έχουν ικανοποιηθεί, λόγω της απροθυμίας των τραπεζικών ιδρυμάτων να παρέχουν ουσιαστικές και βιώσιμες λύσεις στους καταναλωτές.

Εξωδικαστική μεσολάβηση για τα μέλη μας

Ένας από τους βασικούς στόχους μας είναι η επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στις τραπεζικές συναλλαγές τους, χωρίς να χρειαστεί να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη. Για το λόγο αυτό, έχουμε αποστείλει χιλιάδες επιστολές και σε πολλές περιπτώσεις τα μέλη μας έχουν ικανοποιηθεί ακόμα και με επιστροφή παρανόμως καταβληθέντων ποσών.

Συλλογικές αγωγές

Είμαστε η μόνη Ελληνική Ένωση Καταναλωτών που έχουμε καταθέσει, ήδη από το 1996, Συλλογικές Αγωγές. Ειδικά, στον τομέα των χρηματοοικονομικών έχουμε καταθέσει 6 Συλλογικές Αγωγές που αφορούν καταχρηστικούς όρους στις τραπεζικές συμβάσεις κατά τραπεζικών ιδρυμάτων, εξαιρετικής σπουδαιότητας και ιστορικής σημασίας για την προστασία των καταναλωτών.

Ομαδικές αγωγές
Εκατοντάδες ομαδικές αγωγές έχουμε καταθέσει τα τελευταία έτη κατά τραπεζών, με αίτημα την επιστροφή ποσών που έχουν παρακρατήσει παράνομα τα πιστωτικά ιδρύματα και προκύπτουν από :
 • έξοδα στεγαστικού/επισκευαστικού δανείου
 • ποινή προεξόφλησης σε στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο

Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι αγωγές μας έχουν γίνει δεκτές από τα Δικαστήρια της χώρας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις επήλθε συμβιβασμός με την τράπεζα πριν την εκδίκαση. Ως αποτέλεσμα, στους εκατοντάδες δανειολήπτες - μέλη μας έχουν επιστραφεί περισσότερα από δύο (2) εκατομμύρια ευρώ.  Επιπλέον, κινητοποιούμε τους καταναλωτές με δράσεις που αφορούν σε:

Πλειστηριασμούς
Το 2013 οργανώσαμε και κινητοποιήσαμε την κοινωνία με σύνθημα “ΟΧΙ στους Πλειστηριασμούς Ακινήτων”.

Με σειρά δελτίων τύπου και επιστολών αλλά και με συναντήσεις με πολιτικά κόμματα, ασκούμε συνεχή πίεση στους αρμόδιους φορείς προκειμένου να παραταθεί η προστασία των ακινήτων, όσο διαρκεί η οικονομική κρίση, βάσει δίκαιων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. Αποκορύφωμα της προσπάθειας μας, ήταν η υπογραφή ψηφίσματος από 140.470 πολίτες, το Δεκέμβριο του 2013, και η παράδοση του στην Βουλή. Συγκεκριμένα:

 • Μοιράστηκαν 56.500 φυλλάδια, σε Δήμους στην περιφέρεια Αττικής και 17 επαρχιακές πόλεις
 • Δόθηκαν ομιλίες σε 5 Δήμους της Αττικής και 8 Ενώσεις Πολιτών και άλλους φορείς
 • Έγιναν 2 παρουσιάσεις, στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων
 • Συμμετείχαν 27 εθελοντές στο μοίρασμα φυλλαδίων και τη συλλογή υπογραφών
 • Μας στήριξαν 18 εγχώριες Ενώσεις Καταναλωτών και 30 ξένες
 • Επιπλέον, τη δράση μας στήριξαν 10 επαγγελματικοί φορείς, 9 οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 5 κοινωνικοί φορείς και 3 επιστημονικοί φορείς

Το 2015 (Οκτώβριο-Νοέμβριο) υπό την απειλή της απελευθέρωσης των πλειστηριασμών της κύριας κατοικίας με την συρρίκνωση του νόμου Κατσέλη, επανερχόμαστε και οργανώνουμε σειρά κινητοποιήσεων όπως:

 • Επανα-ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής συλλογής υπογραφών στο Ψήφισμα του ΑVAAZ, με αίτημα να μην τροποποιηθεί ο νόμος Κατσέλη με τον τρόπο που προτείνεται, οδηγώντας έτσι στην απελευθέρωση των πλειστηριασμών
Μποϊκοτάζ σε τραπεζικά προϊόντα

Το 2008 αντιδρώντας σε καταχρηστικές πρακτικές μεγάλου τραπεζικού ιδρύματος, παρακινήσαμε τους καταναλωτές να διακόψουν όλες τις συναλλακτικές τους σχέσεις με την εν λόγω τράπεζα.

Ψυχολογική υποστήριξη

Από το 2012, με τη συνεργασία εθελοντών κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων παρέχεται στα μέλη μας δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη προκειμένου να βρουν διέξοδο στα πολυποίκιλα καθημερινά προβλήματα τους.

Εκπόνηση έρευνας "Κοινωνικές διαστάσεις της υπερχρέωσης"

Την περίοδο Μάρτιο με Ιούνιο 2011 πραγματοποιήσαμε σε συνεργασία με ομάδα εθελοντών κοινωνιολόγων έρευνα για τις κοινωνικές διαστάσεις της υπερχρέωσης.

Δωρεάν Δικαστική Συνδρομή

Σε συνεργασία με το ΝΕΟ-ΙΝΚΑ υλοποιήσαμε πρόγραμμα δωρεάν δικαστικής συνδρομής υπερχρεωμένων καταναλωτών για την εφαρμογή του Ν. 3869/2010 που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Στο πρόγραμμα εντάχθηκαν 89 άτομα. Η χρηματοδότηση του προγράμματος έγινε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Λειτουργία Γραφείου Νομικής Προστασίας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

Σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Δημητρίου προχωρήσαμε στη δημιουργία γραφείου ενημέρωσης, προστασίας και συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους δημότες που πλήττονται από την κρίση και αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα υπερχρέωσης και κίνδυνο απώλειας της κατοικίας ή της επαγγελματικής τους στέγης.

Εκστρατεία ενημέρωσης σε φορείς

Έχοντας ως κύριο στόχο την έγκυρη και υπεύθυνη  πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με το μεγάλο πρόβλημα της υπερχρέωσης, συνεχίζουμε τις ενημερωτικές ομιλίες και συζητήσεις  με κοινωνικές ομάδες,  φορείς και  συλλόγους εργαζομένων  που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ρύθμιση των οφειλών τους στις τράπεζες. Μέχρι σήμερα έχουμε πραγματοποιήσει ενημερωτικές ομιλίες σε 37 Δήμους, συλλόγους και φορείς.

Ημερίδες- Συνέδρια- Εκδηλώσεις

Από το 2004 μέχρι και σήμερα έχουμε οργανώσει 8 ημερίδες σχετικά με την προστασία των καταναλωτών στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, 3 σεμινάρια και 1 διεθνές συνέδριο.

Συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές

Συμμετέχουμε σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και παρεμβαίνουμε για τη βελτίωση της νομοθεσίας, συμμετέχοντας σε διαβουλεύσεις εθνικών και κοινοτικών νομοσχεδίων, σχετικών την προστασία των καταναλωτών στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Χρειάζεστε βοήθεια με κάποιο θέμα σας;

Είναι μία Πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών που έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής από τα newsletters μας ανά πάσα στιγμή

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Στουρνάρη 17, Αθήνα 10683

2103304444

info@ekpizo.gr

www.ekpizo.gr

Δευ - Παρ: 10:00 πμ - 3:00 μμ
Σάβ - Κυρ: Κλειστά