Ευρωεκλογές 2024: Ενώνουμε τις φωνές μας για την προστασία των καταναλωτών

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Ευρωεκλογές 2024: Ενώνουμε τις φωνές μας για την προστασία των καταναλωτών

Ευρωεκλογές προστασία καταναλωτών δικαιώματα
Νέα Δράση
Κινητοποιήσεις

Με το μεγαλύτερο ποσοστό της νομοθεσίας για την προστασία καταναλωτή να αποφασίζεται στις Βρυξέλλες, εμείς οι καταναλωτές, λέμε:

“ Έλληνες ευρωβουλευτές, θέλουμε να παλέψετε για να έχουμε εμείς και όλοι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές:

  • Μια νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή, που προσαρμόζεται γρήγορα στις εξελίξεις της αγοράς, που εφαρμόζεται αυστηρά, παρέχοντας τους κατάλληλους πόρους και τρόπους επιβολής στις εθνικές αρχές, που ενημερώνει και δίνει την δυνατότητα και τα μέσα στους καταναλωτές να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους.

Μπορείτε να:

- Διασφαλίσετε ότι οι αρμόδιες αρχές, εθνικές και ευρωπαϊκές διαθέτουν τους κατάλληλους πόρους και εργαλεία για την εφαρμογή των νόμων

- Αντιμετωπίσετε τα εκκρεμή ζητήματα ώστε να καταστεί δυνατή η συλλογική προσφυγή για αποζημίωση των καταναλωτών στην δικαιοσύνη

- Απλοποιήσετε τους μηχανισμούς εναλλακτικής και ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών

- Θεσπίσετε αυστηρότερους ελέγχους συγχωνεύσεων επιχειρήσεων ώστε να διασφαλιστεί πιο δίκαιος ανταγωνισμός, χωρίς να επιτρέπεται στις εταιρείες να αποκτήσουν τόσο μεγάλη ισχύ ώστε να μπορούν να βλάψουν τους καταναλωτές

- Αντιμετωπίσετε τις ελλείψεις στην προστασία των καταναλωτών αναφορικά με τα οργανωμένα ταξίδια που έφερε στην επιφάνεια η πανδημία COVID -19

  • Ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης για τις οικονομικές μας συναλλαγές, τον δανεισμό, τις αποταμιεύσεις μας, με αξιόπιστες συμβουλές και χωρίς παραπλανητικές ή πολύπλοκες ‘υποδείξεις’.

Μπορείτε να αποφασίσετε για:

- Να εξασφαλίσετε ότι οι χρηματοοικονομικές συμβουλές για επενδυτικά προϊόντα λιανικής και σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα  είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καταναλωτών, απαγορεύοντας τις αντίστοιχες αμοιβές των συμβούλων

- Ανώνυμες συναλλαγές εντός και εκτός διαδικτύου με τη βοήθεια του ψηφιακού ευρώ το οποίο θα αποτελεί ένα μέσο πληρωμής, συμπληρωματικό των μετρητών

- Την δημιουργία ενός σαφέστερου πλαισίου για  πραγματικά βιώσιμες   επενδύσεις από τους πολίτες

- Την τυποποίηση των εταιρειών που  βαθμολογούν την περιβαλλοντική, κοινωνική απόδοση και  διακυβέρνηση επιχειρήσεων

  • Σπίτια με απρόσκοπτη και οικονομικά προσιτή ηλεκτροδότηση, σωστή  θέρμανση και  ψύξη, απλά και κατανοητά τιμολόγια ενέργειας, διευκόλυνση και οικονομικά προσιτή  ενεργειακή αναβάθμιση.

Μπορείτε να παλέψετε για:

- 100%  επιδότηση  της ενεργειακή αναβάθμιση των πεπαλαιωμένων κατοικιών μας

- Δημιουργία γραφείων μιας στάσης, σε όλη την χώρα, όπου οι καταναλωτές θα λαμβάνουν έγκυρες συμβουλές από ειδικούς για την αναβάθμιση των κατοικιών τους και τρόπους χρηματοδότησής τους

- Επιδότηση για την αυτοπαραγωγή ενέργειας, μέσω εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών

- Περισσότερα δικαιώματα και προστασία στους καταναλωτές που θέλουν να ενταχθούν σε ενεργειακές κοινότητες 

  • Τρόφιμα επαρκή και υγιεινά, που η παραγωγή τους σέβεται το περιβάλλον, είναι ευρέως διαθέσιμα, διαφημιζόμενα και οικονομικά προσιτά, ώστε η επιλογή τους να είναι η ευκολότερη και φθηνότερη επιλογή

Μπορείτε να αποφασίσετε:

- Να γίνουν τα υγιεινά και φιλικά στο περιβάλλον τρόφιμα, η πιο εύκολη και οικονομικά πιο προσιτή επιλογή, μέσω καλύτερης εφαρμογής της αρχής ‘’αυτός που ρυπαίνει πληρώνει’’ στον γεωργικό τομέα, επανεξέτασης των γεωργικών επιδοτήσεων, προτρέποντας τα κράτη μέλη σε παροχή οικονομικών κινήτρων

- Για τον περιορισμό των διαφημίσεων ανθυγιεινών τροφίμων που απευθύνονται στα παιδιά

- Για τις ανώτατες ποσότητες αλατιού, σακχάρων, λιπαρών ουσιών, που περιέχονται στα επεξεργασμένα τρόφιμα

- Για τις ετικέτες των τροφίμων που θα ενημερώνουν σωστά τους καταναλωτές και θα διευκολύνουν την επιλογή υγιεινών τροφίμων που η παραγωγή τους σέβεται το περιβάλλον

  • Τρόφιμα, προϊόντα κι υπηρεσίες που όταν διαφημίζονται ως οικολογικά ή πράσινα ή βιώσιμα, ή μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα, να είναι επιβεβαιωμένο μέσω προηγούμενου ελέγχου και τεκμηρίωσης

Μπορείτε να αποφασίσετε:

- Την απαγόρευση της χρήσης ανυπόστατων ισχυρισμών για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών ισχυρισμών για  τρόφιμα

- Ότι μόνο τεκμηριωμένοι και προ-εγκεκριμένοι πράσινοι ισχυρισμοί και ετικέτες καταλήγουν στην αγορά

- Την καταπολέμηση των ψευδών οικολογικών ισχυρισμών στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, υποδηματοποιίας, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

- Την συστηματική ενημέρωση των καταναλωτών για το ‘Οικολογικό Σήμα’ της ΕΕ και την  μεγαλύτερη προώθησή του

  • Ένα δίκαιο και προστατευμένο ψηφιακό περιβάλλον, χωρίς παρακολούθηση των προτιμήσεών μας, χωρίς εκμετάλλευση των προσωπικών μας δεδομένων, χωρίς ανεξέλεγκτη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, με απόδοση ευθυνών και αποζημίωση του καταναλωτή σε περίπτωση λαθεμένων αυτοματοποιημένων αποφάσεων,  χωρίς τραπεζικές ή άλλες ψηφιακές απάτες…

Μπορείτε να αποφασίσετε για:

- Την επικαιροποίηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, ώστε να προστατεύονται και στις ψηφιακές αγορές

- Τον περιορισμό της  ηλεκτρονικής παρακολούθησής μας για εμπορική εκμετάλλευση… το πού πηγαίνουμε, με ποιον συναναστρεφόμαστε, τι μας αρέσει, τι πιστεύουμε, τι αγοράζουμε…

- Την προστασία των καταναλωτών από την ηλεκτρονική απάτη

- Την εξάλειψη της εκμετάλλευσης ευάλωτων ομάδων, όπως τα παιδιά, μέσω προσαρμοσμένου σ’ αυτά, μάρκετινγκ

- Μεγαλύτερο έλεγχο και περισσότερες εγγυήσεις στους καταναλωτές σχετικά με το τι συμβαίνει με τα προσωπικά τους δεδομένα, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν υγεία και οικονομικά

- Την απαγόρευση της χρήσης  ‘σκοτεινού’ σχεδιασμού διαδικτυακών τόπων, οι οποίοι μας ωθούν σε αποφάσεις προς όφελος των εταιρειών και όχι δικό μας

- Την σωστή και όχι την κακόβουλη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, την εξάλειψη των “αδικιών” της Τεχνητής Νοημοσύνης που προέρχονται από εισαγωγή περιορισμένων και μονομερών δεδομένων…

  • Φάρμακα και θεραπείες οικονομικά προσιτά και  διαθέσιμα σε όλους όταν τα χρειάζονται, με αυστηρότερες κυρώσεις στις φαρμακοβιομηχανίες που δεν εξασφαλίζουν την κατάλληλη και συνεχή προμήθεια φαρμάκων, αλλά και παροχή κινήτρων για νέα φάρμακα, χωρίς επέκταση της πατέντας τους, ή παρεμπόδισης της κυκλοφορίας των γενοσήμων

Μπορείτε να αποφασίσετε για:

- Την υποβολή σχεδίων πρόληψης της έλλειψης φαρμάκων από τις φαρμακευτικές εταιρείες για τον εντοπισμό των κινδύνων και των ελλείψεων

- Αυστηρότερες κυρώσεις στις εταιρείες που δεν εξασφαλίζουν την κατάλληλη και συνεχή προμήθεια του προϊόντος

- Καλύτερα κίνητρα στη βιομηχανία για την ανάπτυξη των φαρμάκων που χρειάζονται

- Την αποφυγή ειδικής παράτασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που θα επέτρεπε στους κατασκευαστές να παρατείνουν την περίοδο κατά την οποία έχουν μονοπώλιο στην πώληση ενός επικερδούς φαρμάκου

- Την καταπολέμηση των ανταγωνιστικών πρακτικών που καθυστερούν την είσοδο γενόσημων εταιρειών στην αγορά φαρμάκων εκτός των αντιβιοτικών

  • Προϊόντα καθημερινής χρήσης που απαγορεύεται να περιέχουν καρκινογόνες, ή τοξικές, ή άλλες χημικές ουσίες που δεν διασπώνται και παραμένουν για πάντα στο περιβάλλον, σκεύη φαγητού που δεν “στέλνουν” επιβλαβή συστατικά τους στο τρόφιμο, καλλυντικά που δεν βλάπτουν την υγεία μας

Μπορείτε να αποφασίσετε για:

- Βελτίωση των κανόνων ώστε τα υλικά να είναι πιο ασφαλή σε όλες τις προβλέψιμες συνθήκες χρήσης και επαναχρησιμοποίησης.

- Καλύτερη ενημέρωση  των καταναλωτών σχετικά με την ασφαλή χρήση των προϊόντων

- Την απόσυρση από τα καταναλωτικά προϊόντα όλων των γνωστών και ύποπτων χημικών ουσιών που διαταράσσουν τις ορμόνες,

- Την  πανευρωπαϊκή απαγόρευση των ‘για πάντα χημικών ουσιών’ PFAS

- Την αναγραφή των απαραίτητων πληροφοριών στην ετικέτα του προϊόντος και όχι αντικατάστασή της από πληροφορίες στο διαδίκτυο, που θα είναι μόνο συμπληρωματικές

- Την απαγόρευση εισαγωγών των επικίνδυνων προϊόντων και αυτών που δεν συμμορφώνονται με την νομοθεσία της ΕΕ”

Σχετικές δράσεις της κατηγορίας: Χρηματοοικονομικά, Κινητοποιήσεις

Σελίδες

Χρειάζεστε βοήθεια με κάποιο θέμα σας;

Είναι μία Πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών που έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής από τα newsletters μας ανά πάσα στιγμή

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Στουρνάρη 17, Αθήνα 10683

2103304444

info@ekpizo.gr

www.ekpizo.gr

Δευ - Παρ: 10:00 πμ - 3:00 μμ
Σάβ - Κυρ: Κλειστά