Γενική Συνέλευση

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Γενική Συνέλευση

Γενική Συνέλευση

Η νομική μας μορφή, σωματείο και ένωση καταναλωτών, μας υποχρεώνει να έχουμε συγκεκριμένα όργανα διοίκησης, την Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση των μελών, που είναι και το ανώτατο όργανο της Ένωσης, παίρνει αποφάσεις που δεσμεύουν όλα τα μέλη, εγκρίνει τον απολογισμό των πεπραγμένων του απερχόμενου Δ.Σ. αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και για κάθε τροποποίηση του καταστατικού, εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ.

Βάσει του καταστατικού μας, η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια. Από το 2007, μετά την τροποποίηση του νόμου 2251/94, απαιτείται η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου κατά την διενέργεια των εκλογών.

15η Γενική συνέλευση, Απρίλιος 2018

Στις 25 Απριλίου 2018 συνήλθε η 15η  Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΚΠΟΙΖΩ στα γραφεία μας.

Αρχικά, η απερχόμενη πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ, κυρία Αλευρίτου, έλαβε το λόγο και αφού καλωσόρισε το ακροατήριο, παρουσίασε τον απολογισμό της 3ετους  δράσης του σωματείου (2015-2017) Διοικητικό - Οικονομικό και Προγραμματισμό.

Στη συνέχεια μετά την ομόφωνη έγκριση των πεπραγμένων, ακολούθησε συζήτηση, με ερωτήσεις, τοποθετήσεις και προτάσεις των μελών.

Αφού τελείωσαν  οι τοποθετήσεις – ερωτήσεις των μελών, η απερχόμενη πρόεδρος, ευχαρίστησε για την πολύτιμη συμβολή – συνδρομή όλων,  τους εργαζόμενους,  ιδίως τους εθελοντές και φοιτητές, για την πολύτιμη συνδρομή τους   στην ανάπτυξη και ανάδειξη του  έργου της ΕΚΠΟΙΖΩ.

Τέλος, η απερχόμενη πρόεδρος του ΔΣ κα Ελένη Αλευρίτου κάλεσε τους υποψήφιους να παρουσιάσουν εν συντομία τους εαυτούς τους και η ίδια παρουσίασε τους εργαζόμενους άλλα και τους εθελοντές τους οποίους και ευχαρίστησε ιδιαίτερα, για την σημαντική συμβολή τους  στο έργο της ΕΚΠΟΙΖΩ.

Έτσι, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 15ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, και ξεκίνησε η διεξαγωγή  των  αρχαιρεσιών, όπως είχε προγραμματιστεί, για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της  ΕΚΠΟΙΖΩ και Αντιπροσώπων στην ΠΟΜΕΚ «Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ».

14η Γενική Συνέλευση, Μάρτιος 2015

Στις 29 Μαρτίου 2015 συνήλθε η 14η Τακτική Γενική Συνέλευση του σωματείου μας, στα γραφεία της Αθήνας.

Στην αρχή, η απερχόμενη πρόεδρος, κυρία Αλευρίτου, αφού καλωσόρισε το ακροατήριο, παρουσίασε τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό της ΕΚΠΟΙΖΩ για τη διετία (2013-2014). Στη συνέχεια μετά την ομόφωνη έγκριση των πεπραγμένων, ακολούθησε συζήτηση, με ερωτήσεις, τοποθετήσεις και προτάσεις των μελών.

Έπειτα, η κ. Αλευρίτου, παρουσίασε τους υποψήφιους για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τα σύντομα βιογραφικά τους.

Αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 14ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΠΟΙΖΩ και των εκπροσώπων της στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών «ΠΟΜΕΚ – Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ».

13η Γενική Συνέλευση, Απρίλιος 2013

Στις 5 Απριλίου 2013 συνήλθε η 13η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Κατά την διάρκεια του πρώτου μέρους της Συνέλευσης, το οποίο ήταν ανοιχτό και σε μη μέλη, η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ, αφού καλωσόρισε το ακροατήριο, παρουσίασε πανοραμικά το έργο της ΕΚΠΟΙΖΩ και υπογραμμίζοντας τα κύρια επιτεύγματά της, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 25 χρόνων λειτουργίας της το 2013. Στην συνέχεια, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Αδαμόπουλος και ακολούθησαν χαιρετισμοί του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή κ. Στεργίου, του Συνηγόρου του Καταναλωτή κ. Ζερβέα, του προέδρου του ΕΦΕΤ κ. Τσιάλτα, του προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Κυριτσάκη, του εκπροσώπου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κ. Κατσαρού του προέδρου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας κ. Καββαθά, του προέδρου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος κ. Σαρρηγεωργίου, του εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου κ. Πολιτάκη, και της εκπροσώπου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων κας Παπαδημητρίου.

Κατά την διάρκεια του δεύτερου μέρους, στο οποίο συμμετείχαν μόνο τα μέλη, η απερχόμενη πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ παρουσίασε σύντομο διοικητικό και οικονομικό απολογισμό της 2ετούς (2011-2012) δράσης της ΕΚΠΟΙΖΩ και μετά την ομόφωνη έγκριση των πεπραγμένων, ακολούθησε συζήτηση, με ερωτήσεις-τοποθετήσεις-προτάσεις των μελών.

Στην συνέχεια, η απερχόμενη πρόεδρος του Δ.Σ. παρουσίασε στα μέλη τους υποψηφίους και σύντομα βιογραφικά στοιχεία τους. Αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 13ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και των εκπροσώπων της στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών «ΠΟΜΕΚ –Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ».

12η Γενική Συνέλευση, Μάρτιος 2011

Στις 20 και 21 Μαρτίου 2011 συνήλθε η 12η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών στα νέα γραφεία της ΕΚΠΟΙΖΩ σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και εκπροσώπων της ΕΚΠΟΙΖΩ στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών (ΠΟΜΕΚ), με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως είχαν προσδιοριστεί στην πρόσκληση :

  • Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2009-2010
  • Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπροσώπων στην ΠΟΜΕΚ

Η απερχόμενη πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ παρουσίασε σύντομο απολογισμό της 2ετούς( 2009-2010) δράσης της ΕΚΠΟΙΖΩ και μετά την ομόφωνη έγκριση των πεπραγμένων, ακολούθησε συζήτηση, με ερωτήσεις-τοποθετήσεις-προτάσεις των μελών, οι οποίες επικεντρώθηκαν κυρίως στο θέμα των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και του σχετικού νόμου.

Στην συνέχεια, η απερχόμενη πρόεδρος του Δ.Σ. παρουσίασε στα μέλη τους υποψηφίους και σύντομα βιογραφικά στοιχεία τους. Αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 12ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπων της ΕΚΠΟΙΖΩ στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών.

11η Γενική Συνέλευση, Φεβρουάριος 2009

Στις 8 Φεβρουαρίου 2009, συνήλθε η 11η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΚΠΟΙΖΩ στο Ξενοδοχείο ACROPOL (αίθουσα Θησείο) στην Αθήνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως είχαν προσδιοριστεί στην πρόσκληση :

  • Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2007-2008.
  • Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Αντιπροσώπων στην ΠΟΜΕΚ.

Επίσης , κατά την διάρκειά της, με αφορμή την συμπλήρωση 20 ετών δράσης το 2008, παρουσιάστηκε συνοπτικά το έργο της ΕΚΠΟΙΖΩ για το διάστημα αυτό και πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

Η απερχόμενη πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ παρουσίασε σύντομο απολογισμό της 20ετούς (1988-2008) και 2ετούς (2007-2008) δράσης της ΕΚΠΟΙΖΩ Μετά την ομόφωνη έγκριση των πεπραγμένων, ακολούθησε συζήτηση, με ερωτήσεις-τοποθετήσεις-προτάσεις των μελών, οι οποίες αφορούσαν οργανωτικά θέματα, θέματα δημοσίων σχέσεων της ΕΚΠΟΙΖΩ (ανάγκη συστηματικής και συχνότερης επαφής με τα μέλη, μεγαλύτερης γνωστοποίησης της ΕΚΠΟΙΖΩ κοινής δράσης με άλλους φορείς) καθώς και θέματα σχετικά με το περιβάλλον και την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης.

Στην συνέχεια, η απερχόμενη πρόεδρος του Δ.Σ. παρουσίασε στα μέλη τους υποψηφίους και σύντομα βιογραφικά στοιχεία τους. Αφού ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 12ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπων της ΕΚΠΟΙΖΩ στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών.

Χρειάζεστε βοήθεια με κάποιο θέμα σας;

Είναι μία Πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών που έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής από τα newsletters μας ανά πάσα στιγμή

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Στουρνάρη 17, Αθήνα 10683

2103304444

info@ekpizo.gr

www.ekpizo.gr

Δευ - Παρ: 10:00 πμ - 3:00 μμ
Σάβ - Κυρ: Κλειστά