Παράνομη η μονομερής αύξηση ασφαλίστρων της Εθνικής Ασφαλιστικής

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Παράνομη η μονομερής αύξηση ασφαλίστρων της Εθνικής Ασφαλιστικής

Παράνομη η μονομερής αύξηση ασφαλίστρων της Εθνικής Ασφαλιστικής
Συλλογικές/Ομαδικές Αγωγές

Με την με αριθμό 936/2008 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που εκδόθηκε επί συλλογικής αγωγής της ΕΚΠΟΙΖΩ κατά της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, κρίνεται ότι είναι παράνομη και καταχρηστική η αύξηση των ετησίων ασφαλίστρων που επέβαλε η εταιρεία κατά τα έτη 2006 και 2007 σε ποσοστό 6,8% και 6,5% αντίστοιχα, στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που περιλαμβάνουν γενικό όρο σύνδεσής τους με την Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα - ECU.

Το θέμα αφορά σε χιλιάδες καταναλωτές που έχουν υπογράψει ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής και νοσοκομειακής περίθαλψης, που περιλαμβάνουν όρο σύνδεσης με το ECU, δηλαδή ετήσια αύξηση των ασφαλίστρων με βάση την ετήσια αύξηση της τιμής ECU. Για όσο διάστημα ίσχυε το ECU, η αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων από τη μία χρονιά στην επόμενη γινόταν σύμφωνα με το σχετικό όρο με βάση το ποσοστό της αύξησης της τιμής του ECU κατά το τρέχον κάθε φορά ασφαλιστικό έτος σε σχέση με την τιμή του ECU της προηγουμένης χρονιάς, δηλαδή η αναπροσαρμογή γινόταν με όρους και κριτήρια αντικειμενικά, σαφή και ορισμένα και εκ των προτέρων γνωστά στους ασφαλισμένους. Με την κατάργηση της νομισματικής μονάδας του ECU η ασφαλιστική εταιρεία διατήρησε για ορισμένα χρόνια σταθερά τα ασφάλιστρα, στην συνέχεια όμως προχώρησε σε αυθαίρετες αυξήσεις. Η απόφαση του Δικαστηρίου έκρινε ότι η αναπροσαρμογή που έγινε τα έτη 2006 και 2007 από την ασφαλιστική εταιρεία με αποστολή προδιατυπωμένης επιστολής, με την οποία απλώς ανακοίνωνε την ήδη αποφασισθείσα αύξηση και το ποσοστό αυτής χωρίς να προηγηθεί διαπραγμάτευση της αναπροσαρμογής και των όρων αυτής με τους καταναλωτές, ήταν μονομερής.  Επιπλέον ο τρόπος επιβολής της αύξησης με την επιφύλαξη εκ μέρους της εταιρείας του δικαιώματος μελλοντικής αύξησης με κριτήρια γενικά και ασαφή, παραβιάζει την αρχή της διαφάνειας και καθιστά την αναπροσαρμογή αυθαίρετη μονομερή τροποποίηση ενός από τα βασικά στοιχεία της σύμβασης, του ασφαλίστρου.

Ειδικότερα η απόφαση

  • αναγνώρισε ότι οι καταναλωτές βρίσκονταν σε θέση διαπραγματευτικής αδυναμίας αφού σε περίπτωση που αρνούνταν να καταβάλουν τα έστω μονομερώς επιβληθέντα ασφάλιστρα κινδύνευαν να καταστούν τα συμβόλαιά τους αυτοδικαίως άκυρα.
  • έκρινε ότι η ασφαλιστική εταιρεία δεν δικαιούται να προβαίνει στο μέλλον κατά τρόπο μονομερή, παράνομο και καταχρηστικό σε αύξηση των ετησίων ασφαλίστρων στα συμβόλαια αυτά.
  • υποχρεώνει την εταιρεία να άρει την προσβολή αυτή συνεπεία της παράνομης επιβολής αύξησης ετησίων ασφαλίστρων στα ανωτέρω συμβόλαια. Η άρση αυτή της προσβολής θα γίνει με την επιστροφή του ποσού που αντιστοιχεί στην παράνομη αύξηση σε κάθε ασφαλισμένο. 
  • απειλεί εις βάρος της εταιρείας χρηματική ποινή 3.000,00€ για κάθε παράβαση των ως άνω υποχρεώσεών της, για άρση της προσβολής και απαγόρευσή της στο μέλλον
  • επιβάλει σε αυτήν χρηματική ικανοποίηση ύψους 50.000€ λόγω ηθικής βλάβης.

Σύμφωνα με καταγγελίες που ήδη έχει δεχθεί η ΕΚΠΟΙΖΩ από καταναλωτές, η ασφαλιστική εταιρεία μετά την έκδοση της απόφασης και στην προσπάθειά της να τροποποιήσει τον όρο αυτό των συμβολαίων έχει εντείνει τις προσπάθειές της να πείσει τους καταναλωτές να υπογράψουν νέα τροποποιητική πράξη, με την οποία τους καλεί να συμφωνήσουν σε μεγάλες ετήσιες αυξήσεις ασφαλίστρων που ανέρχονται έως και 10%!  Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι η υπογραφή της τροποποιητικής πράξης εμφανίζεται ως υποχρεωτική, σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος ακύρωσης των συμβολαίων εκ μέρους της εταιρείας. Είναι όμως ρητό και ξεκάθαρο ότι η ασφαλιστική εταιρεία σαφώς δεν δικαιούται να προβεί σε οποιαδήποτε αυθαίρετη ακύρωση των συμβολαίων, εφόσον οι καταναλωτές πληρώνουν κανονικά τα ασφάλιστρα που η ασφαλιστική εταιρεία ζητεί.
Δεδομένου ότι η απόφαση θέτει πλέον ένα σοβαρό ζήτημα επιστροφής των ποσών που κατέβαλαν οι καταναλωτές με τις αυξήσεις αυτές, η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί τους καταναλωτές που έχουν συνάψει τέτοια ασφαλιστήρια να γνωστοποιήσουν σε αυτήν αντίγραφα των ασφαλιστηρίων τους και των αποδείξεων πληρωμής ασφαλίστρων, προκειμένου να προχωρήσει στη διεκδίκηση των παρανόμως εισπραχθέντων αυξήσεων από την ασφαλιστική εταιρεία.

Χρειάζεστε βοήθεια με κάποιο θέμα σας;

Είναι μία Πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών που έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής από τα newsletters μας ανά πάσα στιγμή

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Στουρνάρη 17, Αθήνα 10683

2103304444

info@ekpizo.gr

www.ekpizo.gr

Δευ - Παρ: 10:00 πμ - 3:00 μμ
Σάβ - Κυρ: Κλειστά