Συμπεράσματα διαδικτυακής ημερίδας για την Ενεργειακή Εξοικονόμηση

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Συμπεράσματα διαδικτυακής ημερίδας για την Ενεργειακή Εξοικονόμηση

Συμπεράσματα διαδικτυακής ημερίδας για την Ενεργειακή Εξοικονόμηση
Νέα Δράση
Ενέργεια
Εκδηλώσεις

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και η Hebes Intelligence διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία τη Δευτέρα, 07 Ιουνίου 2021,τη διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο: “Ο Δρόμος προς την Ενεργειακή Εξοικονόμηση: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον «Έξυπνο» Καταναλωτή Ενέργειας”, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου Energy Conscious Consumers-ECO2, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα HORIZON 2020.

Σκοπός του εν λόγου έργου, μέσω της πλατφόρμας ACT4Eco που είναι ήδη διαθέσιμη σε 9 Ευρωπαϊκές χώρες/γλώσσες (Βέλγιο, Βουλγαρία, Δανία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία και Πορτογαλία) και αριθμεί μεγάλο αριθμό χρηστών, είναι η παροχή τεχνογνωσίας και ενδυνάμωση του ρόλου του καταναλωτή ενέργειας μέσω αποδοτικών λύσεων και προτάσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αποτελεί δε καινοτομία ο τρόπος ευαισθητοποίησης και εγρήγορσης των καταναλωτών στις ενεργειακές τους ανάγκες.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, η κα Σοφία Θεοδωροπούλου, Dissemination Manager ACT4ECO/HEBES Intelligence, επισήμανε στην παρουσίαση της με θέμα: “Οι ενεργειακοί στόχοι και ο Ρόλος του "Έξυπνου" Καταναλωτή” ότι, με ορόσημο το 2050, το οποίο αποτελεί δομικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Ελλάδα επιδιώκει να έχει ολοκληρώσει τη φιλόδοξη ενεργειακή της μετάβαση, ώστε να καταστεί «κλιματικά ουδέτερη». Το συγκεκριμένο θα επιτευχθεί με τη δρομολόγηση και την υιοθέτηση σημαντικών νομοθετικών ρυθμίσεων με επίκεντρο τον ενεργό καταναλωτή. Ειδικότερα, ενισχύεται θεσμικά η συμμετοχή του και καθίστανται σαφή τα οφέλη, απλοποιώντας τις διαδικασίες και αίροντας υπαρκτά εμπόδια (π.χ. τα δυσανάλογα κόστη για την αποθήκευση ενέργειας).

Στη συνέχεια, η Αντιπρόεδρος της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. Παναγιώτα Καλαποθαράκου, στην παρουσίασή της “Το προφίλ, τις ανάγκες και τα δικαιώματα του Καταναλωτή Ενέργειας”, επισήμανε ότι, το τελευταίο διάστημα οι καταγγελίες στην Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. στον τομέα της ενέργειας παρουσίασαν σημαντική αύξηση. Ειδικότερα, ένα υψηλό ποσοστό καταναλωτών καταγγέλλει υπέρογκους, πολύπλοκους, δυσνόητους  λογαριασμούς ρεύματος, με πλήθος άσχετων χρεώσεων, την επιπρόσθετη επιβάρυνσή τους με τη ρήτρα διοξειδίου του άνθρακα και υπέρογκες χρεώσεις Ο.Τ.Σ. (Οριακή Τιμή Συστήματος). Μία άλλη σημαντική παράμετρος είναι η πλημμελής παροχή υπηρεσιών με προβλήματα, όπως ελλιπείς υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, ελλιπής ή μη σαφής προσυμβατική ενημέρωση, συμβάσεις δυσνόητες/πολυσέλιδες με “ψιλά γράμματα”. Επίσης, αναφορικά με τον ΔΕΔΔΗΕ, προβλήματα όπως, βλάβες/συχνές διακοπές, λανθασμένη καταμέτρηση, αυξομειώσεις της τάσης, άρνηση αποζημίωσης. Υπογράμμισε επίσης ότι, οι καταναλωτές αδυνατούν να αποπληρώσουν τους υπέρογκους λογαριασμούς, ενώ οι εισπρακτικές εταιρείες απειλούν με τρόπο μη σύννομο και πιέζουν ακόμα και για μικρά ποσά. Τέλος, ανέφερε ως επιτακτική ανάγκη την υιοθέτηση κοινών δράσεων μεταξύ των δημόσιων φορέων και των ενώσεων καταναλωτών, με κύριο σκοπό την ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών.

Στο δεύτερο μέρος η κ. Βίκυ Τζέγκα, Νομική Σύμβουλος της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. αναφέρθηκε στην παρουσίαση της με θέμα: “Ενδυναμώνοντας τους Καταναλωτές προς την Ενεργειακή Μετάβαση: Οι Δράσεις και η Εμπειρία της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.“,  στο έργο της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. στον τομέα της ενέργειας τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα επισήμανε ότι, κύριος στόχος και σκοπός της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. είναι η πρόσβαση των καταναλωτών σε μια πιο ασφαλή, καθαρή και ανταγωνιστική ενέργεια. Για να το πετύχει αυτό παρέχει συμβουλές, ενημερώνει και εκπαιδεύει τους καταναλωτές, μέσω της ιστοσελίδα της, αλλά και της γραπτής/προφορικής επικοινωνίας, διεξάγει έρευνες, συμμετέχει σε επιτροπές και παρεμβαίνει με προτάσεις σε επίπεδο νομοθετικό, μέσω συναντήσεων με τη ΡΑΕ και τα αρμόδια Υπουργεία. Επίσης, επισήμανε ότι έχουν διεξάγει έως σήμερα τέσσερις έρευνες στον τομέα της ενέργειας με σημαντικά αποτελέσματα και ευρήματα.

Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στα αποτελέσματα από το πρόσφατο ερωτηματολόγιο της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. (Μάρτιος-Μαΐος 2021), αναφορικά με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι καταναλωτές δήλωσαν ότι επιθυμούν:

  • Το 96,3% ”καθαρούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος” και πρέπει να περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
  • Το 94,4% να αφαιρεθούν από τους λογαριασμούς οι χρεώσεις υπέρ τρίτων (Δημοτικά τέλη/φόροι, ΕΡΤ) και να εισπράττονται με άλλον τρόπο
  • Το 84,6% να σταματήσουν να τους επιβαρύνουν οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων για την ενίσχυση της παραγωγής ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας/ΑΠΕ) και ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά, τους πολύτεκνους και το κοινωνικό τιμολόγιο), οι οποίες αυξάνουν σημαντικά το λογαριασμό
  • Το 85,3% απάντησε θετικά ότι, οι λογαριασμοί είναι δυσνόητοι και πολύπλοκοι με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να τους διαβάσουν και να τους κατανοήσουν, λόγω του πλήθους των χρεώσεων που συμπεριλαμβάνονται, ενώ μόνο το 13,05% απάντησε αρνητικά.

Τέλος, το επόμενο διάστημα η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. θα αιτηθεί, με τη σύμπραξη και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, από τα αρμόδια θεσμικά όργανα, τα οποία υποστηρίζουν την όλη πρωτοβουλία, σχετική νομοθετική παρέμβαση, προκειμένου να αποσχιστούν οι εν λόγω χρεώσεις υπέρ τρίτων και να εισπράττονται με άλλον τρόπο.

Χρειάζεστε βοήθεια με κάποιο θέμα σας;

Είναι μία Πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών που έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής από τα newsletters μας ανά πάσα στιγμή

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Στουρνάρη 17, Αθήνα 10683

2103304444

info@ekpizo.gr

www.ekpizo.gr

Δευ - Παρ: 10:00 πμ - 3:00 μμ
Σάβ - Κυρ: Κλειστά