Δράσεις της ΕΚΠΟΙΖΩ στον τομέα της Ενέργειας

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Δράσεις της ΕΚΠΟΙΖΩ στον τομέα της Ενέργειας

Δράσεις της ΕΚΠΟΙΖΩ στον τομέα της Ενέργειας
Νέα Δράση
Ενέργεια

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. έχει θέσει στις προτεραιότητες της το θέμα της ενέργειας και ασχολείται συστηματικά τα τελευταία χρόνια, μέσω παρεμβάσεων σε Υπουργεία και Αρχές, μελετών, ερωτηματολογίων και συμμετοχής της σε προγράμματα και επιτροπές (Ευρώπη και Ελλάδα), δεδομένου ότι, η ενέργεια ως κοινωνικό αγαθό και καθολική υπηρεσία, θα πρέπει να είναι προσιτή, προσβάσιμη, καθαρή/πράσινη προς όλους τους καταναλωτές.

Κεντρικός άξονας των δράσεων της είναι η ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών στον τομέα της ενέργειας, ώστε ο καταναλωτής να είναι ενεργός, συμμετοχικός και να απολαμβάνει τα οφέλη από τις σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες (ενεργειακές κοινότητες, πράσινη ενέργεια, εξοικονόμηση ενέργειας κ.τ.λ.).

Επιγραμματικά, οι δράσεις της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. με κύριο στόχο την πρόσβαση των καταναλωτών σε πιο ασφαλή, καθαρή και ανταγωνιστική ενέργεια επικεντρώνονται στους ακόλουθους τομείς:

Ι. Καταναλωτές:

1. Παροχή συμβουλών, ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών εν γένει για τα δικαιώματά τους στον τομέα της ενέργειας και την ενεργή συμμετοχή τους στην ενεργειακή μετάβαση (όπως, την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» και σε ενεργειακές κοινότητες με σκοπό την ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, συμβουλές μέσω της δυναμικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ACT4Eco για την ορθή και πιο αποδοτική διαχείριση της οικιακής ενέργειας κ.α.)

2. Υποδείγματα καταγγελιών στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. (δείτε εδώ), καταγραφή και διαχείρισή τους (σε μέλη και μη μέλη της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.)

3. Εξωδικαστική μεσολάβηση υπέρ των μελών της για την επίλυσή τους

4.  Συνεχής ενημέρωση και στήριξη των καταναλωτών με:

  • δελτία τύπου (ιστοσελίδα, έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) για τα δικαιώματα τους, τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας κτλ.
  • αρθρογραφία στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
  • τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις
  • τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία των καταναλωτών (μέλη και μη μέλη) με την Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.
  • ειδικά έντυπα ενημέρωσης και βίντεο με λύσεις για να αντιμετωπίσουν τις ενεργειακές προσκλήσεις της εποχής

ΙΙ. Αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές Αρχές

1. Συμμετοχή σε δημόσιες διαβουλεύσεις, σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, με προτάσεις μας για την υιοθέτηση ευνοϊκής και δίκαιης νομοθεσίας για τον καταναλωτή.

2. Διαβήματα/Παρεμβάσεις/Ενημερώσεις: Επιστολές/συναντήσεις με τα συναρμόδια Υπουργεία και Αρχές (Υπ. Ενέργειας & Περιβάλλοντος, Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ΓΓΕ&ΠΚ, ΡΑΕ, ΚΑΠΕ), φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, Δήμους, Eκπροσώπους Κομμάτων, Ευρωβουλευτές, Επιμελητήρια, Πανεπιστήμια και λοιπές εκπαιδευτικές δομές, για την εφαρμογή και βελτίωση της νομοθεσίας, την ενημέρωση των καταναλωτών, την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα, την άρση στρεβλώσεων στην αγορά ενέργειας, την καθαρή ενέργεια για όλους, ευανάγνωστους, σαφείς και κατανοητούς λογαριασμούς ενέργειας, την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών και πρακτικών (π.χ. έξυπνων μετρητών, έξυπνων συσκευών), την προώθηση των «πράσινων μεταφορών», τη μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες και την υιοθέτηση εποικοδομητικών λύσεων ως προς τη χρήση και παραγωγή της πράσινης ενέργειας.

3. Συμμετοχή στην πιλοτική διάθεση Εργαλείου Σύγκρισης Τιμών της ΡΑΕ (https://www.energycost.gr/) καιστη λειτουργία του νέου εργαλείου υποβολής παραπόνων των καταναλωτών (myrae.gr). Αποστολή προτάσεων και συμμετοχή στην παρουσίαση.

4. Αιτήσεις ελέγχου εμπορικής επικοινωνίας των προμηθευτών ενέργειας στο ΣΕΕ (ως προς τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΕΚΔ-Ε).

5. Υποβολή καταγγελιών στην Ε.Ε. μέσω του  Δικτύου για τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. στον τομέα της προστασίας καταναλωτών (Consumer Protection Cooperation Network-CPC Network), μέσω της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καταναλωτών (BEUC), στην οποία η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. είναι μέλος.

6. Συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ «σχετικά με την εξέταση των αναγκαίων νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων προκειμένου για την εναρμόνιση του εθνικού πλαισίου προς την Οδηγία 2019/944, σε ό,τι ειδικότερα αφορά την ενδυνάμωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των Προμηθευτών: Ζητήματα επαρκούς ενημέρωσης των καταναλωτών, διασφάλισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, ενίσχυση της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας»Ημερομηνία αποστολής: 17/9/2021, Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-309960
Αποστολέας: Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών – Π.ΟΜ.Ε.Κ. «Η Παρέμβαση».

7. Συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ (14 Οκτωβρίου 2021) για την καθιέρωση προτύπων για το τυποποιημένο «Έντυπο Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον «Λογαριασμό Κατανάλωσης». Ημερομηνία Πρωτοκόλλησης: 05.12021, Αριθμός πρωτοκόλλου: I-313012, Αποστολέας: Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.

ΙΙΙ. Προμηθευτές Ενέργειας

1. Συναντήσεις και παρεμβάσεις μας (επιστολές) για παραβατικές συμπεριφορές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

2. Μελέτη των συμβάσεων ιδίως για καταχρηστικούς όρους, με στόχο την κατάθεση συλλογικών αγωγών.

3. Εξωδικαστική επίλυση διαφορών για τα μέλη της

IV. Έρευνες, διακρατικές συνεργασίες, επιβραβεύσεις

1. Πραγματοποίηση των ακόλουθων τεσσάρων ερευνών:

2. Ομιλίες/Εισηγήσεις (Ελλάδα και εξωτερικό) για την ανάδειξη των προβλημάτων που  αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στον τομέα της ενέργειας.

3. Συμμετοχή στην ομάδα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Καταναλωτών (BEUC), στην οποία η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. είναι μέλος.

4. Συνεντεύξεις και άρθρα σε Αγγλία, Γαλλία, Ρουμανίαγια την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα.

5. Συνεντεύξεις σε φοιτητές ευρωπαϊκών πανεπιστημίων για τις διδακτορικές μελέτες τους αναφορικά με την ενέργεια και την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα.

 6. Βράβευση από την Αshoka και το Schneider Electric Foundation, στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωνική Καινοτομία για την Καταπολέμηση της Ενεργειακής Φτώχειας 2017- 2018” στη Βόννη, στα πλαίσια της 23ης διάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, 11/2017 και στη Ρώμη, 05/2018.

7. Συμμετοχή στο συνέδριο της Αshoka και το Schneider Electric Foundation για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, στα πλαίσια της 24ης Συνδιάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα, στο Κατοβίτσε της Πολωνίας, 12/2018.

8. Στήριξη στο Ερευνητικό Έργο STEP-IN, Using Living Labs to roll out Sustainable Strategies for Energy Poor Individuals”, το οποίο χρηματοδοτείται από τη δράση Horizon 2020 της Ε.Έ, με τη συμμετοχή του ΕΜΠ και της ΡΑΕ, με τη μορφή της ενεργής συμμετοχής στις εργασίες του έργου, με την παροχή της τεχνογνωσίας στις εκάστοτε συζητήσεις και διαβουλεύσεις.

9. Συμμετοχή στο 1ο διαδικτυακό Συνέδριο Ενεργειακής Φτώχειαςστην Ελλάδα (19/11/2020), στο πλαίσιο του Έργου STEP-IN, με θέμα: Η ενεργειακή φτώχεια ως κοινωνική πρόκληση και η εμπειρία της ΕΚΠΟΙΖΩ.

10. Στήριξη στην Ομάδα Διασύνδεσης ενδιαφερoμένων μερών (Stakeholders Liaison Group) του έργου POWERPOOR στην Ελλάδα, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος “Horizon 2020” της Ε.Ε., με τη συμμετοχή του ΕΜΠ και του ΙΝΖΕΒ,  με στόχο την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την υποστήριξη των ενεργειακά φτωχών πολιτών, με την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και τη συμμετοχή τους σε συνεργατικές πρωτοβουλίες σε θέματα ενέργειας, μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων στήριξης και τεχνολογικών εργαλείων.

11. Στήριξη της Περιφερειακής Ομάδας Δράσης για την ενεργειακή ένδεια στο πλαίσιο του έργου ENPOR,“Mitigating Household Energy Poverty”, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του  προγράμματος“Horizon 2020” της Ε.Ε. και συντονίζεται από το Ολλανδικό Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Ενέργεια και το Κλίμα (IEECP), με τη συμμετοχή του ΚΑΠΕ, για την αναγνώριση και την παρακολούθηση της ενεργειακής ένδειας στον ιδιωτικό τομέα ενοικίασης της ΕΕ (“Energy Poverty Dashboard”), του σχεδιασμού προσαρμοσμένων πολιτικών και της επαρκώς τεκμηριωμένης εφαρμογής τους.

12. Συμμετοχή της ΕΚΠΟΙΖΩ στο διαδικτυακό συνέδριο "How to address energy poverty in the context of COVID-19?”, “ΕKPIZO-Household survey impacts COVID-19 in energy sector in Greece”, ως μέρος του ENGAGER Right to Energy forum, στις 19 Mαρτίου 2021.

13. H ΕΚΠΟΙΖΩ, μέσα από τη συνεργασία της με την Hebes Intelligence, στηρίζει το Ευρωπαϊκό Έργο Energy Conscious Consumers-ECO2, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα HORIZON 2020 με κύριο σκοπό στην παροχή τεχνογνωσίας/γνώσης και ενδυνάμωσης του ρόλου των πολιτών, ως καταναλωτές ενέργειας. Οι καταναλωτές μέσω της δυναμικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ACT4Eco, (διαθέσιμη σε 9 Ευρωπαϊκές χώρες/γλώσσες) ενημερώνονται σε θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης.

14. Η ΕΚΠΟΙΖΩ και η Hebes Intelligence στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου Energy Conscious Consumers-ECO2 διοργάνωσαν διαδικτυακή ημερίδα με θέμα: Ο Δρόμος προς την Ενεργειακή Εξοικονόμηση: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον «Έξυπνο» Καταναλωτή Ενέργειας”, τη Δευτέρα, 07 Ιουνίου 2021.

15. Συμμετοχή στη διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο “Setting the agenda of the future policy discourse regarding energy efficiency measures and their impact on consumer behaviour“, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου (HORIZON 2020) Energy Conscious Consumers (ECO2) project, στις 19 Ιουλίου 2021.

16. Συνεργασία για την προώθηση της νέας ενεργειακής ετικέτας, υποστηρίζοντας την ομαλή μετάβαση από το τρέχον στο νέο σύστημα ενεργειακής σήμανσης μέσω των ευρωπαϊκών έργων “LABEL 2020 - New Label driving supply and demand of energy efficient products” που υλοποιεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και “BELT – Boost Energy Label Take up”.

17. Διαδικτυακή Ημερίδα της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ υπό την αιγίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) – 25 Οκτωβρίου 2021,  με θέμα:«Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας και προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών» τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021, με σκοπό την έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση των καταναλωτών για τα δικαιώματά τους και τους τρόπους διεκδίκησής τους, όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία.

18. Συμμετοχή της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.  με τίτλο “Household survey impacts COVID-19 in Greece and EKPIZO experience in energy poverty” στη διαδικτυακή Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για την ενδυνάμωση των καταναλωτών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, με τίτλο «Ενεργειακή Ένδεια στην ΕΕ: Υφιστάμενη κατάσταση, Πολιτικές, Ενδυνάμωση Καταναλωτών», στα πλαίσια του έργου του Προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο “Training for Energy Consumers Empowerment - TRECE” και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ως εταίρος από την Ελλάδα, την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021.

Χρειάζεστε βοήθεια με κάποιο θέμα σας;

Είναι μία Πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών που έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής από τα newsletters μας ανά πάσα στιγμή

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Στουρνάρη 17, Αθήνα 10683

2103304444

info@ekpizo.gr

www.ekpizo.gr

Δευ - Παρ: 10:00 πμ - 3:00 μμ
Σάβ - Κυρ: Κλειστά