Η έκδοση κουπονιών αντί χρημάτων στις ακυρώσεις ταξιδιών αντιβαίνει στην Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατοικιών

Η έκδοση κουπονιών αντί χρημάτων στις ακυρώσεις ταξιδιών αντιβαίνει στην Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία

Η έκδοση κουπονιών αντί χρημάτων στις ακυρώσεις ταξιδιών αντιβαίνει στην Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία
Μετακινήσεις

Η ΕΚΠΟΙΖΩ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών - Π.ΟΜ.Ε.Κ. “Η Παρέμβαση” απέστειλαν σήμερα νέα επιστολή στα αρμόδια υπουργεία και αρχές, κατόπιν της υπ. αρ. 84/13.04.2020 έκδοσης ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΠΝΠ) (Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις), αναφορικά με την παροχή των τουριστικών επιχειρήσεων, προς τους δικαιούχους, πιστωτικού σημειώματος (κουπόνι) με ημερομηνία λήξης δεκαοκτώ (18) μήνες από την έκδοσή του, με σκοπό να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους.

Στην επιστολή τους αναφέρουν ότι, τίθενται σε κίνδυνο τα δικαιώματα των καταναλωτών με την υιοθέτηση κανόνων αντίθετων της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας με την αναβολή ή αντικατάσταση του δικαιώματος αποζημίωσης με κουπόνια και ως εκ τούτου καταστρατηγούνται οι κανόνες της ΕΕ ως προς το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων στους καταναλωτές. Η επιβολή υιοθέτησης των κουπονιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει υιοθετηθεί από την πλειοψηφία των κρατών μελών της Ε.Ε., προσφέρονται δε εναλλακτικά για μικρή χρονική περίοδο και προστατεύονται σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ και η ΠΟΜΕΚ “Η Παρέμβαση" συνεχίζουν να λαμβάνουν πληθώρα διαμαρτυριών/καταγγελιών από καταναλωτές που αναγκάστηκαν ή/και υποχρεώθηκαν να ακυρώσουν προγραμματισμένα επαγγελματικά ταξίδια ή ταξίδια αναψυχής, οι οποίοι δηλώνουν την έντονη δυσαρέσκειά τους ως προς την παροχή των κουπονιών, λόγω των ανυπέρβλητων οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν.

Οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι επίσης υποφέρουν από τον πλήρη αντίκτυπο της κρίσης Covid-19 και μεγάλο μερίδιο ακόμα αντιμετωπίζει αβεβαιότητα και οικονομικές δυσχέρειες λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, δεν πρέπει να υποχρεωθούν να παρέχουν φθηνά δάνεια στον ταξιδιωτικό κλάδο. Ακριβώς σε αυτούς τους ταραγμένους και αβέβαιους καιρούς πρέπει να διατηρηθούν τα δικαιώματα και η προστασία τους.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ και η ΠΟΜΕΚ “Η Παρέμβαση”, αλλά και οι Ευρωπαϊκές Οργανώσεις Καταναλωτών μέσω της Ομοσπονδίας τους το BEUC, παροτρύνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να προσφέρουν μια ισορροπημένη λύση που σήμερα χρειάζονται τόσο οι καταναλωτές, όσο και η τουριστική βιομηχανία, μέσω της σύστασης ενός ευρωπαϊκού ταμείου έκτακτης ανάγκης για τα ταξίδια και τον τουριστικό κλάδο εν γένει και να διασφαλίσουν ότι όλα τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που λαμβάνονται είναι σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής  (Βρυξέλλες, 18.3.2020, C(2020) 1830 ) «Ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κανονισμούς της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών στο πλαίσιο της εξελισσόμενης κατάστασης όσον αφορά τη νόσο Covid-19» και όπως ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρέιντερς ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «αποτελεί δικαίωμα του καταναλωτή να επιλέξει την επιστροφή χρημάτων αντί της αποδοχής κουπονιών».

Η ΕΚΠΟΙΖΩ και της ΠΟΜΕΚ “Η Παρέμβαση”, στην επιστολή τους προς τα αρμόδια υπουργεία, ζητούν:

1. Τα δικαιώματα των καταναλωτών (ταξιδιωτών/επιβατών) να γίνουν σεβαστά μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19

2. Η επιλογή κουπονιών αντί της επιστροφής χρημάτων θα πρέπει να παραμείνει επιλογή για τους καταναλωτές

3. Η διασφάλιση της οικονομικής ρευστότητας της τουριστικής βιομηχανίας θα πρέπει να εξασφαλιστεί ώστε να αποζημιώνουν γρήγορα τους καταναλωτές. Τέτοιου είδους μέτρα έχουν ήδη θεσπιστεί, για παράδειγμα στη Δανία, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 3 Απριλίου, κρατική ενίσχυση για την επέκταση του ισχύοντος ταμείου με την κάλυψη αξιώσεων αποζημίωσης λόγω κουπονιών που προτείνονται στους καταναλωτές από τις ακυρώσεις μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19

4. Οι επιστροφές των καταβληθέντων ποσών να πραγματοποιούνται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση σε όσους το επιθυμούν

5. Τα κουπόνια που προσφέρονται τόσο για τις ακυρωμένες οργανωμένες διακοπές όσο και για τα μεμονωμένα εισιτήρια (για πτήσεις, σιδηροδρομικά, πλοία και πούλμαν), θα πρέπει να καλύπτονται από το ίδιο καθεστώς προστασίας έναντι αφερεγγυότητας. Θα πρέπει να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα δημιουργίας ενός Ταμείου Ε.Ε. το οποίο θα παρέχει εγγύηση για αξιώσεις αποζημίωσης και «κουπόνια COVID-19» σε ολόκληρη την Ε.Ε. έναντι αφερεγγυότητας στον ταξιδιωτικό κλάδο

6. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν τυχόν μέτρα έκτακτης ανάγκης και κρατικές ενισχύσεις στον τουριστικό κλάδο ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να εκπληρώνουν την υποχρέωση αποπληρωμής έναντι των καταναλωτών

7. Να προβλεφθεί η υποχρεωτική η ασφάλιση της τουριστικής βιομηχανίας στο βαθμό που οι σχετικές υπηρεσίες δεν εκτελούνται λόγω αφερεγγυότητας

8. Όλα τα εθελοντικά κουπόνια που θα προσφέρονται στους καταναλωτές πρέπει να είναι ασφαλή και αξιόπιστα και τουλάχιστον, να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Πλήρη προστασία κατά της αφερεγγυότητας
  • Ισχύς έως ενός έτους
  • Ευελιξία για χρήση σε άλλες προσφορές / προορισμούς / εταιρείες του ίδιου ομίλου
  • Δυνατότητα μεταφοράς σε άλλο άτομο (δηλαδή εντός οικογένειας ή φίλων)
  • Αυτόματη επιστροφή χρημάτων στο τέλος της περιόδου ισχύος σε περίπτωση μη χρήσης τους

Τέλος η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί τους καταναλωτές να καταγγέλλουν κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σχετικά με ακυρώσεις ταξιδιών λόγω Covid-19. Υποδείγματα καταγγελίας θα βρουν στην ιστοσελίδα μας, στην κατηγορία Καταγγελίες (Ακυρώσεις λόγω Covid-19), συμπληρώνοντας το σχετικό υπόδειγμα  (εδώ).

Χρειάζεστε βοήθεια με κάποιο θέμα σας;

Είναι μία Πιστοποιημένη Ένωση Καταναλωτών που έχει ως στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Newsletter

Newsletters

Μείνετε ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες μας. Αφήστε μας το e-mail σας και εγγραφείτε στο newsletter μας.

Έχετε τη δυνατότητα απεγγραφής από τα newsletters μας ανά πάσα στιγμή

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Επικοινωνία

Στουρνάρη 17, Αθήνα 10683

2103304444

info@ekpizo.gr

www.ekpizo.gr

Δευ - Παρ: 10:00 πμ - 3:00 μμ
Σάβ - Κυρ: Κλειστά